DELA

Fiskodlingen en parentes eller en framtidsbransch?

I Nya Ålands ledare den 23 mars debatteras fiskodlingarnas miljöpåverkan. Jag vill komma med några synpunkter.

Diskussionen om utsläppen måste sättas i relation till varifrån fodret kommer, ifall det kommer från Östersjön måste det beaktas som recirkulation av näringsämnen.

Enhetliga regler för hela Östersjön är ett måste, att som tidigare vara tvungen att flytta en odling någon kilometer för att få tillstånd att odla fisk bara för att det inte är på Åland är förkastligt.

Längre odlingstillstånd och möjlighet till expansion bör ges för företag som har en godkänd miljöplan som gör att miljöpåverkan inte blir större.

Vi måste även se till såväl sociala som ekonomiska aspekter, om fiskodling omöjliggörs kommer det att innebära en kollaps för flera av våra skärgårdskommuner där arbetsplatser skapats och skatteintäkter genererats.

Det var olyckligt att fiskmjölsfabriken som planerades i Kumlinge inte gick i mål. Det hade gett en välbehövlig vitamininjektion till såväl kommunen, fiskarkåren som fiskodlingsföretagen. Nu finns det en nybyggd fabrik i Kasnäs som kommer att kunna producera foder åt vår fiskodling utan att tillföra näringsämnen till Östersjön. Det ser jag som en möjlig väg framåt.

Vi måste inse att vi inte kan förbjuda livsmedelsproduktion i en värld som skriker efter mat, istället ska vi steg för steg se till att allt vi producerar gör att vi blir mer hållbart på riktigt.

Mikael Lindholm (C)

Lagtingsledamot