DELA

Fiskodlingen behövs för en levande skärgård

Såsom framgår av inlägg i pressen vill Hållbart initiativ inte direkt ta ställning till om man vill avskaffa fiskodlingen utan väljer att ställa indirekta krav som näringen inte kan leva med. Det är ett faktum att i Norge producerar man fisk i havet och fiskhandeln är inte protektionistisk, därför kan inte vi ha vittgående andra krav på våra odlingar.

Det är klart att situationen i Norge är en annan eftersom man ligger invid Atlanten men volymerna är också enorma. Här odlar vi egentligen bara lite smörgåslax.

Utan fiskodlingen har vi inte heller fungerande transporter i skärgården. Volymerna är av den storleken att de utgör en grund härtill.

Förbättringar beträffande belastningen kan ännu göras och foderindustrin gör det också hela tiden. Men eftersom man gjort avsevärda förbättringar går det nu i långsammare takt.

Faktum kvarstår att fisken liksom allt levande måste få näring för sin överlevnad. Ibland kan man få uppfattningen att de extremt gröna inte riktigt vill erkänna den verkligheten.

Åland består av enorma vattenområden vilket är en resurs som är betydande för folkförsörjningen, så diskuterar man på andra håll i vår värld. Det behövs förstås skyddade områden men vi är i den situationen att det finns resurser därtill.

Men för att skärgården skall överleva som delvis befolkade fungerande samhällen behövs näringar, annars blir det ett reservat. Registret över gångbara näringar i skärgården är inte brett. Var finns de som talar för ett starkt näringsliv på Åland?

Åland begränsar också starkt sin fritidsbebyggelse genom sin jordförvärvslag som är synnerligen extrem. Det är svårt att finna motsvarigheter någon annanstans. Men belastningen minskar på skärgården.

OLOF ÖSTRÖM

TAVASTEHUS-BRÄNDÖ

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp