DELA

Fiskodlingarna upp på land

I en insändare påtalar Jan Westerberg den dubbelmoral som gäller nätkasseodlingarnas utsläpp. Samma tankar har slagit mig.

Varje litet fritidshus ska kontrollera sina utsläpp. Färjor och fritidsbåtar får inte släppa ut orenat avloppsvatten. Mattvätterskorna måste ta hand om såpvattnet. Ingen av oss som badar får kissa i vattnet. Målfärger och andra kemikalier tas om hand och förs till Svinryggen. Skräpfisk ska tas till vara. Allt för att rädda Östersjön. Raden av förbud när det gäller att förhindra utsläpp i våra vikar och havsvatten är många.

De flesta förbuden upplevs både relevanta och meningsfulla. Därför känns det alltmera absurt och oacceptabelt att fiksodlingen och lantbruket skall ha rätt att bedrivas med ett heligt privilegium att övergöda våra vatten.

Det förstår till och med ett barn att om man sprider ut organiskt material som fiskfoder i nätkassar så försvinner det inte. Det kommer ut i vattnet antingen direkt eller via fiskarnas bajs. Åländska dykare berättar att under kassarna finns stora högar av sedimenterat organiskt avfall. Mängden utsläpp av fosfor och kväve har kanske med åren minskat per odlad fisk genom effektivare utfordringssystem.

Men det betyder inte att kassodlingen inte fortsätter att förstöra våra vatten. Det enda hållbara är att fiskodlingen flyttas upp på land. Det kan inte göras i en handvändning. Processen måste göras på ett hållbart sätt för att säkra ekonomin i de kommuner där odlingarna har stor betydelse. Samhället som gett tillstånd till fiskodlingarna och ofta stött dem ekonomiskt har givetvis ett ansvar att ekonomiskt stöda en strikturomvandling av fiskodlingarna.

I Tyskland är man fast besluten att stänga ner alla landets kärnkraftverk. Det skulle inte förvåna om man lyckades. Om det är möjligt torde det inte vara omöjligt för självstyrelsen att flytta upp nätkassarna på land. Det är inte förenligt med självstyrelsens mål att bevara landskapets kultur och traditioner genom att förstöra vattnen runt Åland och Östersjön.

Hela vår existens bygger på att havet runt om oss är friskt och livsdugligt. Vår kultur och våra traditioner är för evigt förenade med ett hållbart Östersjön. Fiske, sjöfart och turism kan inte överleva utan Östersjön. Nu är det dags att tala ur skägget: fiksodlingarna upp på land och nätkassarna bort från våra vatten.

BARBRO SUNDBACK (S)