DELA

Fiskdiesel måste uppfylla gällande kvalitetsstandard

Det är tråkigt, men ändå lätt att först att Uffe Grüssner reagerar starkt, när fiskdieseln ifrågasätts. Det är helt rätt tänkt att producera bränsle ur avfall. Inte minst med tanke på att man med fiskdiesel kompenserar en liten del av den starkt negativa miljöpåverkan, som fiskodling i öppna kassar i skärgården och Östersjön för med sig. Grüssner visade tidigt ett stort intresse för bränslet och var beredd att under en lång tid upplåta sitt bolags fordonspark till fullskaliga tester. Det finns bara positivt att säga om initiativet.

På ett tidigt stadium uttalade vi från stadens sida vår uppskattning, men påpekade att här krävs tester av bränslekvalitet och inverkan på motorernas avgasutsläpp. En tid därefter erhöll vi Novias analys, som om jag minns rätt var gjord på en båtmotor i provbänk. Vad vi istället efterlyste var ett ett regelrätt kvalitetscertifikat och godkännande från bussmotortillverkare. Under den tid som gått sedan försöken inleddes, borde det ha varit möjligt att få fram nödvändiga intyg.

Det säger sig självt att staden inte kan ställa krav på att busstrafiken skall drivas med bränslen, som inte har kvalitetsgranskats enligt gällande standard – hur gärna man än vill att fiskbränslet skall komma till användning. Man skall emellertid inte räkna bort fiskdieseln som bränsle i bussar. Tvärtom får man hoppas att möjligheten återkommer längre fram när nödvändiga kvalitetsintyg finns att visa upp.

Motorstoppet för 20 år sedan över en järnvägsövergång var inte en engångsföreteelse. Tydligen hade bränslepumpen skurit i andra bilar som tankade samma miljödiesel. Dock icke i min, som istället ofta stoppade i bilköer, korsningar och rondeller. Att den sedan stannade på en järnvägsövergång, som jag för övrigt dagligen passerade på den tiden, fick mig att i ett upprört tillstånd inse att det var bäst att vänta på nästa generation av biobränslen.
Jan Westerberg
>