DELA

Finström ska utvecklas!

Finströms ekonomi är i balans och det kan vi tacka de åtta senaste åren för, kämpaglöden är stor i denna härliga kommun, nu håller Idrottscenteret på med en projektering för fyra banors bowling som en komplettering till sin verksamhet mycket driftigt! GHS i sin tur håller på att titta på en multiarena med ute gym löparbana, fotbollsplan med tanken att det i framtiden kan bli konstgräs. Allt för att ungdomarna skall få möjlighet att röra på sig även på fritiden

Vi i Finström har alltid kunnat se möjligheterna det är med stor glädje och förhoppning som jag ställer upp till kommunal och lagtingsval för att få vara med om det fortsatta arbetet att utveckla kommunen. Om ni vill så kommer jag att försöka utveckla landskapsregeringen till att bli lika bra som vår härliga kommun. Finström # värdensbästavardag#

Lene-Maj Johansson, Finströms Centern