DELA

Finström en bygd för framtiden

Hur ska vi bo och leva i framtiden?
Den frågan är ständigt aktuell. Under en lång tid har vi i Finström med stor politisk enighet, målmedvetet arbetat för att stabilisera finanserna, samtidigt som vi har investerat för att trygga välfärden och servicen till medborgarna.
Nu går vi in i en ny fas med privata investeringar i handel, byggnation och annat företagande.
När samhället förändras, med alltfler äldre, med nya krav på välfärd och ungdomar som söker olika alternativ för utbildning, jobb och boende, vill vi utveckla Finström som en plats där tätorten Godby – inte alltför stor – erbjuder en mötesplats, ett uterum och ett service- och varuutbud för alla åldrar.
Samtidigt vill vi bevara och utveckla ett glesare boende med utrymme, variation och närhet till naturen.
Kommunstyrelsen har tillsatt en grupp för att utveckla företagandet i Finström och vi fortsätter arbetet med en centrumplan för Godby.

Entreprenörskap och företagare är en viktig del i utvecklingen. En annan är arbetskraften; anställda, arbetare och tjänstemän som skapar ett mervärde. Vi vill att Finström med omgivande kommuner ska kunna erbjuda stabilitet, ansvar, kunskaper och färdigheter som en tillgång för de som vill bedriva affärsverksamhet.
Att leva väl och bo bra är grunden för alla. Liberalerna i Finström anser att staden, landsbygds- och skärgårdskommunerna alla ska utvecklas för att erbjuda en frihet när vi ålänningar väljer hur vi vill bo och leva.
Det är klokt att nyttja hela Åland!
Liberalerna i Finström
Regina Lindblom, ordförande i Liberalerna i Finström, viceordförande i Kommunstyrelsen
Torbjörn Björkman, Kommunstyrelsen
Viveca Eriksson, ordförande i Kommunfullmäktige
Olof Erland, Kommunfullmäktige
Solveig Gestberg, Kommunfullmäktige
Kristian Granberg, Kommunfullmäktige
Björn Grüssner, Kommunfullmäktige
Börje Björklund, medlem i socialnämnden