DELA

Finström borde lämna Mise!

Kommunstyrelsen i Finström föreslår något överraskande för sitt fullmäktige att kommunen stannar kvar i Mise, med hänvisning till att man inte har råd att gå ur och att verksamheten har effektiverats så att förbundet småningom kommer att gå med vinst.
Skulle man nu lämna Mise vet man vad äventyret har kostat, medan slutnotan är okänd för de kommuner som stannar kvar till det bittra slutet. Kommunalförbundet kommer framledes att visa på betydligt större förluster, eftersom man blir tvungen att lägga ner sitt dotterbolag ÅPAB och producentansvarsbolaget Proans inte överhuvudtaget kommer igång.

Vad gäller det farliga avfallet, har Ålands Näringsliv Ab krävt att alla kostnader i form av hyror, ombyggnader och bidrag för den tilltänkta flyttningen till Hellesby skall utredas och påföras de skyldiga. Verksamheten vid Svinryggen kan rimligen inte heller fortsätta utan att man genomför de saneringsåtgärder som föreskrivits i avfallstillståndet från år 2001 och vilka enligt uppgift har beräknats till 2,0 miljoner euro. Det blir orimligt dyrt med ett kommunalt bolag för de små mängder farligt avfall som härstammar från hushållen och landskapsregeringen kan inte kräva ett eget bolag för detta.

Producentansvarsbolaget Proans har tvingats fram av landskapet, trots att det inte är möjligt att påföra ansvaret på lokala butiker eller företag, eftersom de tillverkare och importörer som finns i hela landet redan har tagit sitt ansvar och betalat ett tillägg på förpackningarna.
Skulle Finström i likhet med Saltvik nu lämna Mise, kan avfallsinsamlingen organiseras på ekonomiska, effektiva och rättvisa grunder. Inom centrala områden ordnas insamlingslinjer för alla fastigheter med hushållsavfall, medan avlägset belägna fastigheter och fritidsfastigheter själva för sitt avfall till insamling och betalar endast grundavgift.

De tomma förpackningarna kan föras till närbelägna miljöstationer, varifrån entreprenörer transporterar avfallet till behandling och kommunen kan erhålla sin rättvisa andel av det pålägg som ingår i förpackningarna.
Den centrala mottagningsstationen vid Getavägen kan utvecklas gemensamt av de båda kommunerna och månads- och årsavfall samt farligt avfall omhändertas effektivt och ekonomiskt av entreprenörer.

Det är dock inte tillräckligt med att lämna Mise, utan de problem som skapats inom förbundet har i själva verket sitt ursprung i en ineffektiv och okunnig landskapsförvaltning, varför man efter Mise bör utveckla egna lösningar och inte lita på råd eller anvisningar från landskapets miljöingenjör.
Mariehamn, den 19 december 2010
Carl-Gustav Flink