DELA

Finström behåller fritidsmoduler

80,6 procent av vårdnadshavarna var mycket nöjda med barnomsorgen i Finström. Detta enligt resultatet av en enkät som presenterades vid invånarnämndens senaste möte. 62 vårdnadshavare, motsvarande 49,2 procent svarade på enkäten.

En ledamot i invånarnämnden hade begärt en utvärdering av fritidshemsverksamhetens lokaler, dels för att se om utrymmena fungerar, dels för att se om lokalerna kan avyttras och ersättas av ett permanent fritidshem.

Enligt en enkät anser de flesta av barnen och vårdnadshavarna dock att lokalerna är ändamålsenliga. En beräkning visade vidare att en avveckling av modulerna i dag skulle medföra en kostnad på 85 000 euro för kommunen.

Invånarnämnden kom fram till att en försäljning av modulerna i dag är inte ekonomiskt försvarbart med tanke på inköps- och etableringskostnader kommunen gjort. (ss)