DELA

Finskt förbud mot införsel av snus drabbar Åland hårt

En arbetsgrupp vid finska social- och hälsovårdsministeriet vill förbjuda privat införseln av snus. Ambitionen är att genomföra förbudet under nästa mandatperiod. Förslaget är ett av flera för att göra Finland tobaks- och nikotinfritt till år 2030.
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström protesterar mot förslaget med argument om att
tullens resurser i första hand ska användas till för att stoppa införsel av narkotika och vapen och för att förhindra människosmuggling och annan grov illegal verksamhet. Tvingas tullen även rota i folks bagage efter snus tar det givetvis resurser från att bekämpa övrig, mycket grövre brottslig verksamhet.
Ett annat argument är att ett förbud mot införsel av snus ökar risken för illegal import och försäljning, vilket troligtvis gynnar de kriminella gängen. Allt som är olagligt men luckrativt skapar kriminalitet. Har arbetsgruppen tänkt på det? Snacka om att skjuta mygg och svälja elefanter.

Vad som hittills inte kommit fram i debatten är att detta införselförbud även drabbar färjornas försäljning av taxfree-snus till personer bosatta i Finland och då även på Åland. Försäljning av skattefri snus får fortsättningsvis ske på svenskt vatten och även om vi som är bosatta på Åland lyckas köpa snus på färjan får vi ju inte föra i land det. Då blir det dryga böter.
All forskning visar att rökning är långt mycket skadligare än snus. Ändå finns inget förslag om att förbjuda införsel av cigaretter och annan röktobak. Orsaken är förstås att EU tillåter försäljning cigaretter och andra rökverk. Däremot är snus bannlyst. Sverige är det enda EU-landet som får sälja snus, men inte exportera.
Orsaken till EU:s snusförbud – och särskilt vått snus som används i munnen – är att denna form av tobaksprodukt saknar traditionell förankring bland medlemsländerna på den europeiska kontinenten. Rökning däremot är fullt tillåten trots att den förorsakar ett otal dödsfall i lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar och dessutom pressar sjukvårdens resurser.

Nu tillämpar finska Finland samma diskriminerande princip eftersom snus inte är en traditionell tobaksprodukt bland den finsktalade majoriteten. Att finlandssvenskar snusar istället för röker och att framför allt ålänningar gör det struntar den finska hälsoexpertisen fullständigt i. Att antalet finsktalande som röker dessutom är flera gånger större än den tynande svensktalade skara som snusar verkar inte heller finnas med i det vetenskapliga underlaget.
Ambitionen att minska användningen av nikotin är god men då måste väl experter och beslutsfattare börja i rätt ände och angripa de stora problemen först. Rökning är bevisligen dödligt skadlig. Även om snus inte nyttigt är det i alla fall bra mycket hälsosammare.
Så om Finland verkligen vill förbättra folkhälsan bör cigaretter och andra rökverk förbjudas och snus tillåtas. Det gäller för övrigt även hela EU. Men ingendera tänker pragmatiskt utan biter sig fast i folhälsoteorier i syfte att uppnå överambitiösa målsättningar. Vem tror uppriktig på att Finland är tobaks-och nikotinfritt om knappt sju år utan fokliga massprotester om fria mänskliga rättigheter?
Detta minst sagt korkade förslag är en ytterligare orsak att Åland måste ta över behörigheten över gränshanteringen. Först kom skattegränsgisslet, sedan inreseförbudsgisslet under pandemin och nu det här. Det börjar mer och mer likna finsk diktatur, där särskilt ålänningar och självstyrelsen ska tuktas.
Upp till kamp, ålänningar!

JONNY LANDSTRÖM

ÅLANDS FRAMTID