DELA

Finsknationalism inget nytt på Åland

När jag läser Nina Fellmans (S) och brändöbon Olof Öströms svulstiga spydigheter om att ”nationalistiskt självskadebeteende” respektive ”extrem separatism” kännetecknar oss ålänningar som än idag vågar stå upp till självstyrelsens försvar i alla lägen, kan vi konstatera att dylika finsknationalistiska strömningar alltid funnits som en motvikt till såväl forna tiders Ålandsrörelse som nutidens mer utpräglade självstyrelsepartier. Osökt kommer jag att tänka på Ålandstänkaren Johannes Salminens klassiska formulering i boken ”Ålandskungen”: när en grupp om 30 000 söker sin egen väg talar man överlägset om ”separatism”, när 3 miljoner gör samma sak spelar man Finlandia.

För mig är det fortsatt oklart varför Fellman och Öström just i dessa tider avlossar ålandskritiska salvor av sällan skådat slag och gör allt för att misskreditera Ålands självstyrelse och dess försvarare. Vi inom självstyrelseregeringen har ända sedan mars 2020 gått en svår balansgång mellan att bekämpa pandemin och samtidigt säkerställa att Ålands särställning inte sätts ur spel mer än absolut nödvändigt.

 

Vi har fått en svidande kritik av lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd för att ha varit för undfallande mot Finland under 2020 medan soloåkande Fellman samtidigt beskyller oss för ständiga provokationer österut. En färsk kartläggning visar på över 20 övertramp på självstyrelsen från Helsingfors enbart i förhållande till pandemin. Fellmans analys slutar i att ”Åland sitter vid barnbordet”.

I hur stor utsträckning Olof Öström förmår förstöra Ålands anseende med sina återkommande ålandskritiska inlägg i HBL är svårt att säga. I det senaste inlägget 22 mars hävdar Öström att Åland ”angripits av en populistvåg och anser att försvaret av Ålands självstyrelse tyder på en ”radikalisering” bland ålänningarna. Tyvärr har Öström utvecklats till något som börjar likna Finlands egen Johan Bäckman, docenten som i ryska medier framställer Finland i sämsta möjliga dager.

Oavsett tävlar just nu Fellman och Öström om titeln ”Ålands största dödgrävare”.

HARRY JANSSON (C)

VICELANTRÅD