DELA

Finskan inte så viktig

Det är med stort intresse jag följer med debatterna kring valet av riksdagsledamot.
Mitt intresse för politik är grundat redan i barndomen. Hemma hos oss diskuterades politiska frågor vid matbordet även på vardagarna eftersom vi alla i familjen åt middag samtidigt
I dagens debatt är det en fråga som jag tycker hamnat in på fel spår och det är frågan om riksdagsledamotens språkkunskaper.
I alla sammanhang framgår det att landskapets språk är enspråkigt svenskt.

Alla kontakter mellan Åland och riket skall vara på svenska. Då skall även vår riksdagsledamot kommunicera på svenska i det forum där han yttrar sig på landskapets vägnar. Det betyder att hans inlägg skall översättas till finska. Samma förfarande gäller andra vägen. Allt officiellt i riksdagen och utskott etc. skall översättas till svenska åt vår riksdagsledamot. Vill sedan vår riksdagsledamot vara trevlig och umgås i cafeterian och i korridorer med övriga ledamöter så är det artigt att tala finska om man är den som tar initiativet till samtalet och vet att den tilltalade är finsktalande, i annat fall kan man fortsätta att tala svenskan och se om den tilltalande byter språk.

Det är ju så att om vi svenskar, finlandsvenskar, skall kunna hävda vårt språk och vår språkkultur så bör vi i alla sammanhang börja med att visa att vi är svenskar, det vill säga tala svenska..
Så till den andra sidan av debatten .
Behöver man finska på Åland.
I det privata näringslivet behövs finska. Det är inget att sticka under stol med. Vill vi ha ett livskraftigt näringsliv så är vi tvungna att se sanningen i vitögat.
Det finns dock en skillnad. Är jag köpare eller säljare. Vinnare eller förlorare.

Om ett företag i riket vill göra affärer med oss ber vi dem använda svenska. Är det vi som vill göra affärer med dem använder vi finska.
För mig är reglerna ganska klara.
Kontakterna: (i princip)
Åland- Riket på det officiella planet. Svenska-svenska.
Åländska köpare- fastländska säljare Svenska-Svenska
Åländska säljare- fastländska köpare Finska-Finska
Detta betyder att vi gentemot de finska turisterna bör kunna ge service på finska.

Med detta vill jag säga att frågan om riksdagledamotens finska/svenska kunskaper inte är av så stor betydelser som vissa vill påskina i den åländska valdebatten.
Gun Holmström (lib)