DELA

Finska anbud på åländska jobb

Fransholm!
År 2008 i juni skrev jag följande i en insändare:
”Än en gång säger jag att det hade varit betydligt bättre om Fransholm påverkat branschen under sitt aktiva liv som byggmästare istället för att som nu enbart skriva negativa saker om sin egen bransch. Kom med några kreativa förslag på utveckling, förbättring, utbildning eller dylikt istället för alla dessa negativa insändare.”

Jag har aldrig förstått om Fransholm förstått hur mycket finskspråkig litteratur det finns som borde översättas samt att skolning av personal inom byggbranschen är omöjlig på svenska i ett finskt Finland. Hans kunskaper om finskspråkig bygglitteratur är ibland pinsam och jag kan påminna honom om då han till exempel fick RYL`s finskspråkiga text sig tillsänd.
Fransholm ser bara snävt på bestämmelsesamlingen och verkar inte ha vetskap om någon annan litteratur.

Huruvida Fransholm ”lade ner sin verksamhet med omedelbar verkan” på grund av orsaker han anger tänker jag inte kommentera.
I övrigt så försöker EU nu få alla regelverk, standarder inom EU området samordnade så att inga väsentliga skillnader skall föreligga på grund av konkurrensskäl. Varför detta tjabbel som Fransholm gång på gång anger, att konkurrensen, blir lidande av ”åländskt monopol” då inte finska företag kan ge anbud på Åland på grund av boverkets regler.
Jag vet (ordet förmodligen behöver jag inte använda) att det är fler finska företag som ger anbud på åländska entreprenader och underentreprenader än det är svenska varför denna märkliga fundering av Fransholm enbart är ”nojig”.

Jag likaväl som Fransholm hoppas att den nya regeringen verkligen tar tag i saken och att även energideklarationerna skall utföras enligt det svenska regelverket för att erhålla en helhet i regelverket och få service, vidareutbildning, datasystem för ändamålet på vårt modersmål. Likaså måste regelverkets uppdatering ske kontinuerligt och inte som nu släpa efter.
Med hopp om en kraftfullare regering.
Erik Hjärne
P.S.
För övrigt anser jag att skyddsrum enbart skall byggas om behov föreligger
D.S.