DELA

Finns Pelaren kvar nästa år?

Åland finns klubbhuset Pelaren, ett av cirka 500 klubbhus inom den världsomfattande rörelsen Fountain House. Det är en verksamhet vars mål är att hjälpa personer med psykiska funktionshinder, att gå från patient till person.
Det första klubbhuset, Fountain House bildades i början av 1940-talet. Då förenade sig patienter med psykisk sjukdom på Rockland State Hospital i New York för att se om de kunde hjälpa varandra att bli utskrivna och därefter skaffa arbete. Den globala målsättningen är att bryta anonymitet, isolering och arbetslöshet.
Pelaren allt sedan uppstarten 2010 varit ett EU-finansierat projekt som nu fasas ut. För den fortsatta verksamheten har Pelaren möjlighet att få delfinansiering via Paf-medel, något som vi är tacksamma för, men för att verksamheten ska kunna bli bestående behövs också delfinansiering från kommunerna vilket vi anhållit om.

Vi vet alla att det ekonomiska läget är kärvt men forskning visar att den form av klubbverksamhet som Pelaren utgör minskar kostnaderna på ett långsiktigt sätt för kommunerna och Åland som helhet. Pelaren stöder psykiskt funktionshindrade att komma ut i arbetslivet och studielivet igen.
Det kan faktiskt vara en fråga om liv och död för medlemmarna. Pelaren erbjuder kamratstöd genom att bryta isolering och lindra ensamhet men också genom att hjälpa till med praktiska göromål.
Kommunernas stöd till Pelaren är avgörande för vår fortsatta framtid. Vi har kontaktat alla kommuner och väntar nu på svar.
Styrelsen, Pelaren
Christian Beijar, Katrin Sjögren, Martina Lindholm-Eriksson, Gunnar Sjöblom, Marita Löfroth, Rita Åsbacka, Ninnie Westerback, Kristina Eriksson, Elisabeth Ejvald, Angela Sjöberg