DELA

Finns det pengar till Nyängen

Vi får reda på att det finns pengar till Nyängens dagis. Stadens resultat överstiger det budgeterade. Det är bra och många skall ha beröm för sin insats. Analysen blir ända väl enkel. I texten nämns inte att stadens upptog nya lån med 7 000 000 €. Skuldsättningen som i dag är 32 000 000 € beräknas öka med 6 000 000 € nästa år. Då är inte hela Övernäs skola och inte heller hamnen som nyligen aktualiserats och äldreboendet i södra Mariehamn finansierat. För att komplettera den bilden så beräknas stadens skatteinkomster minska med 1 000 000 € under 2010. Var och en kan dra sina slutsatser om ekonomin av detta.

Det är väl ingen som betvivlar att det finns pengar till en vettig satsning i Nyängen men FS/Ob vill inte ta ett ”det måste få kosta” perspektiv på frågan. Vår uppfattning är fortfarande att det är fel att betala 1 700 000 € för en avdelning till. Vi deltog i debatten och är mycket nöjda med fullmäktiges beslut att utreda tre alternativ:
-en mer fullgången kalkyl på renovering och nybyggnad (inkl flyttkostnader)
-ett dagis i ”nordisk standard” enlig accepterad norm vilket vi efter besök uppfattar att personalen är helt nöjda med
-vad innehåller det föreslagna 2 600 000 € alternativet

Det skall medges att vi ser risker att det ”fullgångna” priset på renoveringen är högre än de 900 000 € som diskuterades i fullmäktige. Däremot verkar det som en standardlösning skulle bli betydligt billigare än nybyggnadsförslaget på 2 600 000 €. Det återstår alltså en intressant diskussion. En mer genomtänkt byggnad som standardlösningar är sparar också energi och därmed miljö. Inte att förglömma att planeringen av ett egenuppfunnet dagis kostar c.a
100 000 € medan standardlösningens planering kostar en tiondel av det.

I penningfrågan vill vi tillägga att man skall alltid hushålla med pengarna. ”Det måste få kosta” ligger långt från vårt sätt att tänka. Sedan kan man konstatera att spar man på pengarna spar man också andra resurser. Sparandet innebär automatiskt en mer hållbar eller ”sustainable” utveckling som ju ofta är en del av högstämd retorik men mer sällan aktuell i konkret handling.
Lennart Isaksson
FS/Ob