DELA

Finns det jobb åt invandrarna?

Jag har nu läst ledarna i båda tidningarna om det skräckscenario som drabbar oss om vi inte tillåter okontrollerad flyktinginvandring till vårt samhälle. Den ena hänvisar till invandringen på 1800-talet till USA och den andra Tsarens invandrare som kom hit och byggde Bomarsunds fästning. Den gemensamma nämnaren är att det i Amerika fanns hur mycket arbete som helst och samma var det med Bomarsundsepoken.

Det går inte att jämföra dagens massinvandring över Europas gränser. Dagens invandrare hamnar i flyktingläger och förortsghetton och hur dessa människor skall rädda välfärden är för mig obegripligt. Men det här gäller inte Åland får man till svar om man överhuvudtaget kommer till tals. Det sa man också i Sverige på 1970-talet när man släppte gränserna fria.

De flesta invandrare som kommit hittills har kommit till ett arbete så jämförelsen som ivrarna påpekar haltar. Och till sist. Man kan fråga sej om inte de som kommer hit för att jobba ihop skattepengar för att ta hand om den åldrande befolkningen också har gamlingar med sig hit. Man kan ju undra varför Sveriges förra statsministern Fredrik Reinfeldt sade att pensionsåldern borde höjas till 70 år för att rädda välfärden.

Jack Sjölund