DELA

Finlandssvenskar viktiga gäster

Under de senaste dagarna har Ålands Turistförbunds kampanj på fastlandet diskuterats i åländska media. Kritiken har gällt det faktum att budskapet i utomhusreklamen till en viss del är enbart på finska. Tydligt är att språkfrågan engagerar och på ÅTF tar vi till oss av hemma-kritiken inför kommande marknadsinsatser.

Under två år har ÅTF genom ett intensivt kampanjarbete konsekvent och målmedvetet byggt upp varumärket Åland på närmarknaderna. Som ett resultat av detta är det möjligt att i en eventuell kampanj nästa år enbart använda vårt varumärke och www.visitaland.com som avsändare, vilket också skulle innebära en lösning vad gäller kritiken i språkdiskussionen.

Jag vill samtidigt på nytt förtydliga att kampanjen på fastlandet inte uteslutande sker på finska, utan även innefattar direkt kommunikation med den finlandssvenska marknaden, främst med HBL som redskap. Förutom annonsering distribuerades den svenskspråkiga versionen av broschyren Sommar-Åland senaste vecka som bilaga med HBL till 22 000 finlandssvenska prenumeranter. Dessutom producerar vi svenskspråkiga nyhetsbrev riktade till den finlandssvenska marknaden, samt bearbetar finlandssvensk press. Ett arbete som bland annat resulterat i fem inslag i FST som visats den senaste tiden.

Sedan 2005 används Åland (dvs. inte Ahvenanmaa) med flagglogon konsekvent i all marknadsföring på den finska marknaden, ett beslut som också det debatterades ivrigt när det infördes.
Finlandssvenskarna är välkomna och viktiga gäster för Åland och vi på ÅTF gör vårt bästa för att ge dem information och service på vårt gemensamma modersmål!
Annica Jansson
VD
Ålands Turistförbund