DELA

Finlandssvensk i Svenska Akademien

Michael Hancock skriver i Nyan (13.2) med anledning av Tua Forsströms inval i Svenska Akademien, ”för första gången på 233 år väljs en finlandssvensk in i SA”. Hancock baserar sin artikel på en intervju med historikern och kändisförfattaren Herman Lindqvist.

Nu kom ju begreppet ”finlandssvensk” inte i allmän användning förrän på 1910-talet, men redan på senmedeltiden visste man i Sverige att det bodde svenskspråkiga finnar i Finland. Herman Lindqvist säger sig förgäves ha skrivit och kämpat för inval av en finlandssvensk författare i akademin.

I dagens digitala värld är det lätt att kolla upp SA:s ledamotsregister ända från starten 1786 (sök https//www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister ) men det kräver förstås litet mera tid att granska ledamöternas härstamning. Att inte MH gett sig in på uppgiften kan man väl föstå, men att Herman Lindqvist, som driven författare och historiker bommat, är märkligare.

Nu är det nämligen så att skalden och psalmdiktaren Frans Michael Franzén, född och uppvuxen i Uleåborg 1772, studerad i Åbo och Uppsala, disputerad och professor i Åbo 1798 och prästvigd där, blev invald i SA redan 1808, flyttade till Sverige, och intog stol nr.13 år 1811 som 36-åring.

FMF verkade som medlem i 36 år och som ständig sekreterare i tio år. Dog som Norrlands första biskop i Härnösand 1847. Själv kallade han sig alltid svenskspråkig finne. Mera uppgifter finns på Wikipedia.

Frans Michael Franzéns släkt, som härstammade från Karelen (Säkkijärvi, Kexholm) levde och verkade som svenskspråkiga i Uleåborg mellan åren 1722 – 1920.

JOHAN FRANZÉN

FÖGLÖ