DELA

Finland tar sitt ansvar

Det är ansvarsfullt av Finland att inte skicka stridsflygplan till Libyen
Militäralliansen Nato har just nu 350 stridsflygplan i den av USA ledda insatsen för att bevaka flygförbudszonen i Libyen. Enligt de uppgifter jag idag fått från försvarsmakten kan man upprätthålla 400 stridsflygplan på de militärbaser och hangarfartyg på så kallat attackavstånd från Libyen. Över flygförbudszonen kan samtidigt operera bara 20 flygplan.
Sverige har beslutat att sända ner åtta Jas Gripen till dessa militärbaser till en kostnad om 200 miljoner kronor. För kommande humanitär krishjälp har Sverige avsatt 50 miljoner kronor, det vill säga fyra gånger mindre. Finland har beslutat att inte skicka ner några av sina Hornet F-18 plan men var bland de första att skicka ner humanitär hjälp till området.

Finland har en försvarmakt som är uppbyggd för att försvara vårt lands gränser och Hornetarna är köpta för att bevaka vårt luftrum. Enligt uppgift från försvarsmakten är våra flygplan idag inte utrustade med vapen för att preciseringsbomba från luft till mark, vilket vi redan tydligt sett på TV-bilder att det krävs nere i Libyen.
En viktig försäljningsfaktor i vapenindustrin är att vara ”conflict creditial” eller på svenska ”att ha konflikterfarenhet” i krigssituationer. Tyvärr finns det mycket som tyder på att bakgrunden till Sveriges beslut att skickat ner sina JAS Gripen till Libyen är just detta.

Finland och utrikesminister Alexander Stubb har enligt mej tagit ett ansvarsfullt beslut både ur ett fokrättsligt och humanitärt perspektiv genom att koncentrera alla sina insatser och pengar till krishantering på mark i Libyen.
Tony Asumaa,
riksdagskandidat – 2
Alliansen för Åland