DELA

Finland tar emot för få kvotflyktingar

Åländsk Demokrati fortsätter driva sin kampanj mot inflyttning från vissa områden, länder och kulturer i allmänhet och flyktingar i synnerhet. De citerar tyckande och legitimerar sin ståndpunkt med det. De må nu ha sin åsikt som ju i grunden verkar bygga på rädsla för det som kan upplevas olikt det man är van vid.

Vi är av annan åsikt. Vi tror på utveckling och att en mångfald av erfarenheter skapar de bästa förutsättningarna för ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Migration, alltså byte av hemort eller hemland, är historiskt ett sätt att skapa utveckling, för migranterna själva, för de länder de lämnar och för de länder de kommer till. ÅLD argumenterar för att vi ska hjälpa flyktingar på plats, det står alla fritt att göra så och vi är många som på olika sätt ger bidrag till det. Men de som sett bilder från till exempel Homs i Syrien inser att det inte finns en chans att försörja sig eller ens överleva där. De som sett statistik och bilder från de kringliggande länderna inser att dessa områden inte kan bära hela flyktingkatastrofen just nu. Att ta emot flyktingar här hemma visar sig dessutom vara ett bra sätt att stödja även de som är kvar i hemländer som förvandlats till katastrofområden. Migranterna är världens största biståndsgivare då de skickar tre gånger så mycket pengar till utvecklingsländerna jämfört med det övriga biståndet som sänds. Ett argument man ofta och gärna använder mot immigration är kostnaden. Men all statistik visar att kostnaderna är kortsiktiga och koncentrerade. När kvotflyktingar och asylsökande anländer uppstår kostnader för boenden, dagersättning, och asylprövning. Utöver det kan immigranter behöva annat stöd från samhället, precis som alla andra medborgare. Vi menar att det inte ska ses som kostnader utan som investeringar.Sverige används ofta som ett avskräckande exempel i debatten, men faktum är att om inte Sverige haft en omfattande arbetskrafts-, asyl- och flyktinginvandring de senaste 50 åren så hade man inte haft råd med den välfärd och den infrastruktur man har idag. Vårt grannland investerade pengar via humanitet och vann ekonomiskt på det.

Vissa är rädda för utmaningen i att ta emot folk från andra kulturer och länder med bristande demokratiska system. Men det är viktigt att komma ihåg att just bristande demokratiska möjligheter är något som många flyr från. Längtan efter överlevnad, demokrati och frihet är så stor att den uppväger den enorma uppoffring och utmaning det innebär att tvingas lämna sitt hemland för en osäker framtid i exil.Mångkultur är inte något nytt fenomen, utan något som kännetecknat mänsklighetens hela historia. En demokrati kräver inte likhet, utan är tvärtom ett system som är bra på att hantera olikheter. Motsatsen; samhällen som sluter sig inåt blir skrämmande även för de människor de är tänkta att skydda.

Vi menar att Finland idag tar emot alldeles för få kvotflyktingar och bör se över asylsystemet då det borde vara frikostigare och mindre kränkande. Finland borde också arbeta för att det ska finnas fler lagliga vägar att ta sig hit för skydds- behövande och flyktingar att söka asyl. Kan vi leva med att vi stod vid sidan av och tittade på eller stängde dörrarna om oss när våra medmänniskor gick under? Kan vi acceptera och leva med våra stängda gränser? Den största läxan mänskligheten lärt sig historiskt sett är att samvetskapitalet är betydligt svårare att återuppbygga än det ekonomiska. Låt oss minnas det när vi fattar nutida beslut.

 

Mia Hanström

Sara Bru

Hedvig Stenroos

Igge Holmberg

Anders Hallbäck

Britt-Marie Sjöström Kärki

Carina Aaltonen

Miina Fagerlund

Jessica Sundberg

Christina Rytterstedt

Moa Rytterstedt

Henrik Väätäjä

Jenny Elisabeth Sindén

Anna Wiksten

Stefan Gustafson

Nina Fellman

Martin Nilsson

Daniel Johansson

Maria Antman

Monica Lajla Karlsson

Sofia Enros

Lynn Häggblom

Ingrid Johansson

Ann-Kristin Eriksson

Harry Rönnberg

Cita Nylund

Fredrik Granlund

Robert Jansson

Arezoo Naely

Gunnevi Nordman

Katarina Gäddnäs

Katarina Norrgård

Carina Karlsson

Peter Grönholm

Ing-Mari Heikfolk

Jessy Eckerman

Mirjam Lukola

Kerstin Sundman

Petra Svahnström

Lotta Eriksson

Angela Sjöberg

Sven Sjöberg

Ninnie Westerback

Anita Karlsson

Jenny Lantz

Sanna Isabell

Elisabet Ejvald

Yvonne Hankki Mattsson

Tony Wikström

Per-Ole Mattsson

Liv Örneryd

Martina Lindholm-Erikson

Rebecca Mattsson

Camilla Heidenberg

Fredrika Kvist Mattsson

Rita Nordberg

Gungerd Etzell

Iris Grussner-Hellman

Leif Hellman

Barbro Sundback

Ulrika Holmlund

Harriet Storsved

Conny Eriksson

Jessica Enros

Elvira Ekqvist

Lynette Murison

Pernilla Söderlund

Johan Påvalls

EvaMaria Mansnerus