DELA

Finland behöver åländsk vindkraft

En verklig utveckling av vindkraft måste inkludera Åland
Det verkar som om alla, på Åland i alla fall, håller med varann i debatten om inmatningstariffen för vindkraft Det enda som hindrar Åland från att vara med i systemet är avsaknaden av politisk vilja i Helsingfors. En fråga som inte ställs så ofta är vilka politiska krafter som verkar för att Åland *inte* skall vara med i inmatningstariffen.

När frågan först blev aktuell sade finansministeriet att Finland ”enligt lag” inte får inkludera Åland. Nu har man tvingats erkänna att det inte är sant – Ålandsdelegationen har förklarat att det inte finns några juridiska hinder – och istället argumenterar finansministeriet nu att Åland inte skall inkluderas eftersom detta skulle utgöra någon sorts dubbelstöd. När man, som finansministeriet, kommer fram med ett argument, och så snart det är motbevisat, genast byter argumentation utan att förändra inställning, brukar det vara ett tecken på att den verkliga dagordningen är dold.

Hur som helst, det nya argumentet verkar lika dåligt som det gamla. När Ålandsdelegationen först kom med sitt uttalande förklarade den att inmatningstariffen inte borde klassas bara som näringsstöd, utan borde också tas i beaktande vad gäller andra områden som t.ex EU:s klimatmål.
Och om vi nu klassar inmatningstariffen som ett område som den finska regeringen har ansvaret för, borde inte detta i så fall komma under dess budget också? När man räknar ut klumpsumman måste man väl ha räknat med att Åland inte är helt självständigt och att Helsingfors har ansvaret för vissa områden. Ett exempel: om en ålänning råkar ut för problem utomlands och behöver hjälp av det finska konsulatet, tror jag knappast att den finska staten efteråt skickar räkning till LR för att det inte skall vara ”dubbelstöd”.

Jag har svårt att tro att den nuvarande finska regeringen och energi-industrin verkligen vill utveckla den förnyelsebara energin i Finland till den nivå som behövs – åtminstone inte när jag jämför dagens investeringar i kärnkraft kontra förnyelsebar energi i Finland. Men, om regeringen är seriös i sina intentioner så kan man inte från stödsystemet utesluta det ställe i Finland där man är mest angelägen att satsa på vindkraft. Huvudsaken borde vara att få igång ett system som är så effektivt som möjligt för att stöda ett byte till förnyelsebar energi, och då är det i allas intresse, också på fastlandet, att Åland är med.
Adam Conway