DELA

Finansieringen för Klubbhuset Pelaren

Vi från Klubbhuset Pelaren vill bemöta några saker som vi upplever att blev felaktiga i onsdagens Tidningen Åland gällande vår finansiering.

När KST (Kommunernas socialtjänst) tog över finansieringen för kommunernas andel kände vi på Pelaren en otrolig lättnad. Äntligen var alla kommuner på Åland med och finansierade verksamheten samtidigt som det underlättade det årliga finansieringsarbetet med betydligt färre antal finansiärer. KST har dock ännu inte stått för 50 procent av finansieringen, som det påstods i gårdagens artikel. Glädjande var att år 2021 finansierade KST sin högsta andel för kommunerna sen klubbhuset bildades med 41 procent, tyvärr sänktes den för 2022 till 31 procent.

Det uppgavs även felaktigt i samma artikel av Runar Karlsson, ordförande i KST:s förbundsstyrelse, att KST har finansierat Pelaren genom föreningsbidrag. Parterna har sedan 2021 skrivit årliga avtal för köp av tjänster som omfattar besöksdagar utgående från psykosocial arbetsinriktad dag på Klubbhuset Pelaren. Att finansiera köp av förebyggande tjänster är rätt med tiden om man tittar i den nya socialvårdslagen och torde vara enklare att motivera en fortsättning på inom KST:s verksamhet än att påstå att man ger ut föreningsbidrag.

Målet med klubbhusverksamheten är att personer med psykisk ohälsa återfår sitt självförtroende och sin sociala kapacitet genom meningsfullt arbete, gemenskap, ömsesidig hjälp och demokrati. Klubbhusmodellen bygger med andra ord på idéer som frivillighet, partnerskap, brukarinflytande och empowerment. Varje medlem är i förarsätet på sin unika rehabiliteringsprocess tillbaka till antingen arbete, studier eller någon annan meningsfull sysselsättning.

För att möjliggöra dessa idéer betonar klubbhusmodellen att klubbhus ska vara fristående från den offentliga sektorn, just för att det oftast är så ’statiskt’ som Runar Karlsson själv beskrev sin verksamhet han representerar.

Man kan ju retoriskt fråga sig om det inte är bättre att det finns fler alternativ i ett samhälle för att täcka upp och tillgodose människors olika behov? Speciellt de utsattas.

Takorganisationen för klubbhusen i Sverige, Sveriges Fontänhus Riksförbund, beställde av företaget Payoff (www.payoff.se) en extern utvärdering av fontänhusens verksamhet 2021. Utvärderingen gjordes med fokus på de samhällsekonomiska effekter som verksamheten skapar. Slutrapporten är pinfärsk och blev publicerad 26 januari och vi rekommenderar alla att gå in och läsa den. Ett utdrag från s. 6:

”…fontänhusens verksamhet skapar en betydande samhällsekonomisk lönsamhet. Återbetalningstiden för de satsade resurserna är sju månader på samhällsnivå. Både kommun, region och staten får en betydande ekonomisk vinning genom de stegförflyttningar mot egenförsörjning och bättre mående som medlemmarna gör med stöd av fontänhusen.” för att sedan avslutas med ”Det finns ingen annan enskild faktor som har så stor ekonomisk påverkan som att en medlem kommer i arbete. Det finns därmed omfattande ekonomiska incitament att fortsätta att stödja målgruppen över tid.”

Slutrapport utvärdering, socioekonomisk utvärdering, Sveriges Fontänhus Riksförbund 2022.

Vi hoppas att denna insändare klargjorde några felaktigheter och att vi kunde öka förståelsen kring varför det är en investering att satsa på verksamheter som vår, speciellt i dessa tider.

Vi är såklart oerhört tacksamma över att våra finansiärer möjliggjort att vi den 17 mars kunde fira Pelarens tolvårs dag tillsammans på Strandgatan 7. Likaså att vi kunde ordna ett riktigt lyckat Ångestlopp i Miramarparken förra veckan. Vi tar inte vår finansiering för givet och har förståelse för att det är tuffa tider ekonomiskt, men vill även påpeka att det då är extra viktigt att investera dom på rätt.

Vi ser gärna att vi på nytt sätter oss ner tillsammans för att diskutera framtida finansiering under året.

KLUBBHUSETS MEDLEMMAR,
ANSTÄLLDA OCH STYRELSE.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp