DELA

Finansieringen av golfbanan på Stornäset mörkas

Den 8:e oktober 2009 var det i Nya Åland ett reportage om golf på Stornäset i Kastelholm. Enligt Ålandsbankens VD Peter Wiklöf byggs nio av tio banor ute i världen med kombinerat boende. I samma reportage säger Torbjörn Eliasson att han inte vill blanda sig i finansieringsmodellen för banan utan väntar på aktörerna. Vilka aktörer?
I lagtinget sade Eliasson att Ålands golfklubb själv skall stå för finansieringen av banan utom den tredjedel som landskapet ger i stöd.
Ålands golfklubb har brutit sitt löfte att aldrig mer begära mark av landskapet till mera golf i Kastelholm i och med att man nu begära att få anlägga en golfbana på Stornäset. Det finns redan nu två stycken fullt utbyggda banor i Kastelholm. Detta visar att vi inte kan lita på golfklubben – hur kan vi lita på att de kommer att klara av finansieringen på egen hand utan finansiärer som kräver hus till utförsäljning? Nu brister det i trovärdigheten beträffande Ålands golfklubbs finansiering av banorna.

Det mycket sannolika scenariot är att hela Stornäset, i tillägg till banan, så småningom byggs ut för boende i etapper för att klara golfbanefinansieringen. Att som Torbjörn Eliasson tala om husbebyggelse, eventuellt till utförsäljning till icke-ålänningar intill Kungsgården, relativt nära Kastelholms slott, måste ses som ett orealistiskt utkast för att lugna opinionen.
Varför krävdes ingen helhetsplan av Ålands golfklubb vad gäller Stornäset innan lagtinget godkände arrendeansökan?
På frågan om varför det inte fanns någon sådan plan svarade Eliasson att golfklubben först måste få marken innan de kan ha en plan för hur marken skall användas. Det är orimligt av lagtinget att nöja sig med ett sådant svar. Det är också orimligt att lagtinget och allmänheten inte fått ta del av alla berörda byråers utlåtanden vad gäller exploatering av Stornäset till golfbana innan lagtinget fattade sitt beslut.

Alla som är emot en golfbana på Stornäset och för bevarandet av Stornäset som natur-och friluftsområde är välkomna att delta i demonstrationen utanför Självstyrelsegården tisdagen den 5:e januari 2010 kl 11.30.
Isabel Kvarnfors