DELA

Finansiella resurser ska investeras i hållbara projekt

År 2014 fattade lagtinget och landskapsregeringen beslut att gå in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland senast 2051. Efter det utarbetades år 2016 utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland som vilar på en stark internationell hållbarhetsdefinition: de fyra hållbarhetsprinciperna. Landskapsregeringen har enligt agendan ett särskilt ansvar att fatta beslut som utgår från de fyra hållbarhetsprinciperna.

Landskapsregeringen fattade häromveckan beslut om Paf-finansiering till Mariehamns stad för en konstgräsplan på Wiklöf Holding Arena. I beslutet framgår att ett 50 procent stöd av investeringskostnaden beviljas under förutsättning att konstgräs anläggs, i annat fall enbart 25 procent.

Gemensamma finansiella resurser bör investeras i sådana projekt som ligger inom ramen för hållbarhetsprinciperna och vår gemensamma agenda. Så var tanken när agendan vävdes in för första gången i landskapsregeringens budget för 2018. Så var också tanken då organisationer som sökte Paf-finansiering för 2018 skulle beakta agendan i sin ansökan.

Alla beslut bör rimligtvis följas av en hållbarhetsanalys för att vi ska veta om vi tar steg i rätt riktning eller inte.

Vi skulle därför gärna veta om landskapsregeringen gjort en sådan analys i fallet med stödet till konstgräsplanen, och i så fall, hur utredningsmaterialet ser ut.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.