DELA

Fina möjligheter för Åland i Norden

Nordiska rådets session i Helsingfors handlade till stor del om frågan om finska och isländska språkens ställning i rådet. Avgörandet sköts fram ett år tills man rett ut konsekvenserna och vad man egentligen menar med benämningen ”arbetsspråk”. Frågan om Färöarnas fullvärdiga medlemsskap blev också framskjutet och under tiden kommer framförallt Danmark att ta en ny diskussion kring denna av färingarna så hett efterlängtade status.

Men flera andra frågor som verkligen rör Åland hamnade lite i skymundan. Till exempel ska nordiska litteraturprisvinnare översättas till övriga nordiska språk, vilket är en fantastisk chans för en eventuell framtida åländsk vinnare. Man vill stoppa geoblocking och därmed ge möjligheter för ålänningar att se bland annat SVT-play, men frågan är komplicerad och troligtvis är det EU som har störst chans på kort sikt att göra något åt detta gränshinder.

Själv tycker jag att ärendet kring en nordisk e-identifiering kanske är det intressantaste just nu. Jag tror att man har stora möjligheter att komma i mål, speciellt eftersom ministerrådets ordförandeland nästa år, Sverige, har aviserat att digitala gränshinder är ett högprioriterat område.

Att våra personnummer skulle fungera för köp, bankärenden och annat i Sverige och andra nordiska länder skulle göra vardagen smidigare för många. Ungas psykiska ohälsa med allt vad det innebär har alltid varit en hjärtefråga för mig. På det området vill utskottet kultur & utbildning där jag deltagit denna mandatperiod få till stånd en resurs som samlar metoder som visat sig fungera.

Det ska bli intressant att följa och påverka. Ser fram emot nästa år som en del av Ålands synnerligen aktiva Nordiska rådets delegation och lovar att berätta vad som är på gång.

Tony Wikström

Lagtingsledamot (S)