DELA

Film både i Savoy och Alandica

Många talade för bevarandet av Bio Savoy på Ålands kulturdelegations diskussionskväll i biblioteket. Förslaget om att bilda en stödförening gillades av många, liksom tanken på att starta ett driftsbolag. Ett är klart; något måste göras innan Bio Savoy – denna arkitektoniska pärla – är ett minne blott.

Filmklubben Chaplin har redan varit aktiv med namnlistor och insändare, men kulturminister Camilla Gunell (s) svarar att "det inte är samhällets uppgift att driva en biograf".
Fel. Det är faktiskt samhällets uppgift att aktivt verka för att vi har en biograf. Allt annat är en skandal. För varför skulle samhället blunda för filmen som kulturyttring när vi har musik- och dansinstitut, som drivs, just det, av landskapsregeringen?!? Varför ska filmen sättas på undantag, Camilla Gunell?

Förutom vikten av att bevara Bio Savoy både som biograf och som byggnad, borde också Alandica Kultur & Kongress öppnas för filmvisning. Den lilla salen med plats för 200 personer kunde mycket väl inredas med en filmduk och en projektor. Lilla salen är dessutom planerad så, att en teknikerläktare finns i rummets bortre del och stolarna har gradängsittning; perfekt för filmvisning! Vid sidan av filmvisning kan rummet anpassas till konferenser, teater, utställningar, middagar, m.m.
Jag vill arbeta för att Bio Savoy kan fortsätta som biograf och för att kultur-och kongresshusets Lilla sal inreds också för filmvisning samt att filmproduktion och Filmklubben Chaplin uppmärksammas i högre grad när samhällets kulturmedel skall fördelas.

Robert Liewendahl (fs)