Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Fickparker ger möjligheter!

I må̊nga av rutnätsstaden Mariehamns kvarter finns parkmark som för tillfället stå̊r outnyttjad.

Små intressanta och vackra grönområden som har ett enormt utvecklingspotential.

Mötesplatser, mark för stadsodlingar och plats för rekreation och lek.

Parkerna inne i kvarteren utgör delar av de gamla brandgatorna som med sin lummighet tryggade brandsäkerheten i trästaden.

Jag vill lyfta upp alla dessa små oaser och utveckla dem med olika teman som anknyter till stadens historia.

Vi har en vacker och välskött stad men vi kan bli ännu bättre!

JESSY ECKERMAN (S)

Mariehamn