DELA

Fick inte fortsätta jobba, polisen undersöker

Ja , Igge Holmberg (S), det finns ett tabu och folk är rädda för att bli av med jobb om de uttalar sig emot flyktingmottagande. Jag har fått ett antal mejl med besked som ”jag håller tyst på grund av mitt yrke och min familj”.

Ju mer ens position i samhället förutsätter att man upprätthåller en fin yta, desto mer otänkbart blir det att uttala sig emot något som anses heligt. Man kan beskriva det som att flyktingmottagande gjorts till en ny ”religion” och att antirasism byggs in i delar av den offentliga sektorn som borde hållas neutrala. Vilket är jämförbart med hur den traditionella religionen influerar statsbyggen som Iran. På min blogg skriver jag om det under rubriken ”Sekterism”.

Om etablissemanget haft ett sanningssökande och politiskt istället för ett ytligt och religiöst förhållningssätt till allt som rör utomeuropeiskt flyktingmottagande, hade en rörelse som Nejsidan inte behövt existera. På andra områden är de nuvarande politikerna överlag kompetenta förvaltare med sunda målsättningar som gör det som är bäst för Åland. Men i flyktingfrågan har det uppstått ett intellektuellt tomrum och ett behov av en opposition. Man kan säga att den politiska enfrågerörelsen finns för att etablissemanget är enfrågereligiöst.

Det enda de individer som utgör Nejsidan har gemensamt, är att de av olika anledningar vill ungefär samma sak i en enda sakfråga. Det finns ingen gemensam analys eller ideologi som man måste anpassa sig till. Därför får alla säga vad som helst i egenskap av enskilda individer.

Min personliga syn är att invandring från utanför EU bör genomföras på ett sätt som kan kallas för organiskt. Gärna inflyttade individer som tack vare exempelvis kärlek eller arbete har en koppling till något inom det befintliga samhället. När man blint importerar grupper, skapar man däremot en vi-och-dom-situation. Dessutom är de grupper som är i störst behov av hjälp ofta de som över lag är mest skadliga för det nya samhället. Det är tyvärr inte så lätt att det alltid är bra med nya människor bara för att man anses behöva inflyttning.

I Finland är det olagligt att utan godtagbart skäl välja bort en arbetssökande på grund av samhälleliga åsikter. Att till och med arbetsgivare inom offentlig sektor ändå väljer att riskera att bryta mot lagen, säger något om hur mycket rädsla som finns.

I december 2014 anmälde jag intresse för att jobba som timanställd skötare inom psykiatrin inom ÅHS. Högst upp i ansökningsmailet redogjorde jag för vad av det jag tycker och skriver på fritiden som kunde komma att ses som problem:

”Att jag gör en nedvärderande analys av vissa folkgrupper, och vill ha en politik som stänger ute folkgrupperna ifråga, betyder inte att jag är fientlig mot individer som tillhör gruppen. Det är fullt möjligt att skilja på grupp och individ på det här sättet, även om vissa har svårt att föreställa sig det. Att de har svårt att föreställa sig det, säger snarare mer om dem själva. För mig är det bara politik.”

När jag väl fått börja jobba antog jag att allt var i sin ordning och att ÅHS inte tänkte riskera att bryta mot lagen. Att jag sen ändå fick besked om att jag inte skulle få mer jobb, på grund av mina samhälleliga åsikter, kan antingen betyda att de helt enkelt inte läste mitt ansökningsmejl eller att mottagaren av mejlet tyckte att jag var förtroendeingivande nog för att få jobb men i efterhand blivit påverkad att ta beslut om det motsatta.

Polisen har beslutat att inleda en förundersökning (ärendenumret är 5830/R/291/15). På tal om vad som borde polisanmälas och inte…

Daniel Lampinen (N)

Redaktionen har varit i kontakt med ÅHS, men den person som känner till fallet är för närvarande på semester.