DELA

Femton steg mot ett starkare Åland

Regeringsprogrammet för de kommande fyra åren skrivs just nu som allra argast – jodå, det pågår in i det sista – och eftersom jag är en generös själ vill jag på det här viset bidra med några idéer till hjälp och inspiration. Håll till godo nya LR och tänk på att Åland och ålänningarna just nu och framöver behöver…

…ännu bättre balans mellan utgift och inkomster. De senaste fyra åren har medfört ett tydligare finans- och budgetsystem och boksluten har förbättrats kraftigt. Ändå är balansen i budgeten (ej att förväxla med bokslutet!) inte uppnådd till följd av reinvesteringar som under de två senaste decennierna inte gjorts.

…en ännu starkare självstyrelse och sannolikt mer resurser till lagberedningen. Finlands senaste grepp att decentralisera en stor del av makten i nya landskapsförvaltningar riskerar göra Åland lite osynligare. Det vore illa. Vi borde göra det till en hederssak att lyfta egna lösningar istället för att härma Finland. Det är ju därför vi har en självstyrelse.

…starka, lyhörda och samkörda ministrar. Om man uttrycker det försiktigt är risken ganska stor att de ideologiska skillnaderna och historiska motsättningarna i regeringspartierna kan göra samsyn svår.

…styrka och kondition. Jag har med egna ögon sett hur Åland halkat efter i konkurrensen inom till exempel öspelen till följd av att andra öar satsat långsiktigt, seriöst och målmedvetet på att utbilda ledare. Ligafotbollen på Åland är undantaget som bekräftar regeln men det finns många andra idrotter som också kräver uppmuntran. Dessutom är friskvård rent generellt en god samhällsinvestering.

…fler ålänningar. Om vi ska klara framtidens behov av arbetskraft måste vi göra allt för att Åland ska vara intressant för alla inflyttare. Och se till att de flyktingar som tar sig hit gillar läget och hittar jobb.

…bildade och kreativa medborgare. Vi vet alla att läsandet minskar vilket är det minsta vi behöver. Se till att utbildningarna i allmänhet och Högskolan i synnerhet ges möjligheter att göra sitt jobb. Det bidrar dessutom till att Åland blir större och ålänningarna klokare. Kultur är märgen i samhällsbygget.

…en Föglötunnel. Inte. Varje timme som ägnas åt den planeringen är förlorad. Koncentrera arbetet i skärgårdstrafiken på att hitta lämpligt tonnage och sluta använda de stora färjorna i sådan trafik som kan skötas med med mindre båtar. Inför passageraravgifter.

…en starkare Public Service som motvikt till den maktkoncentration som uppstått i två av de privata mediahusen och riskerar skapa ett tystare Åland. Skrota det orättvisa licenssystemet och inför en mediaavgift på skattesedeln.

…en berättelse som gör invånarna i omvärlden nyfikna på vilka vi är. Lyft till exempel storyn kring Bomarsund till de höjder den förtjänar. Och förklara varför en fiskedag kan förändra ett helt liv. Inte att glömma att vi i dag spelar golf där Gustav Vasa i tiderna drog upp linjerna för hela Sverige.

…mod, företagsamhet och jävlaranamma. Ni kan börja med att göra något, vad som helst, av vrakchampagnen. Allt är bättre än ingenting. Använd samhällets bidragsmedel djärvt, inte enligt tesen ”så här har vi ju alltid gjort”. Det är offpist som gör skillnad. När fick till exempel en åländsk Youtubeproducent landskapsstöd senast?

…större fokus på Stockholmsområdet. Mälardalen hör till världens mest högpresterande platser och Åland är dess närmaste granne. Här finns affärer att göra och här borde ännu fler dörrar öppnas. Dessutom pratar de svenska där!

…vårjakten. Vi har i alla tider levt på överskottet av naturen och det, liksom övrig jakt, passar in i det hållbarhetsarbete som många vill genomföra inför år 2051. Kom också ihåg att varje civilisation behöver tillväxt och framtidstro, inte förbud och byråkratiska pålagor.

…arbetsglädje och optimism. Ledarskapets enskilt viktigaste uppgift är att uppmuntra, inspirera och sporra. Att med klubban i ena handen och den blöta filten i den andra försöka få folk att spara mer och jobba hårdare är kanske inte vägen till framgång.

…pragmatiska lösningar. Utred en gång till om inte det allt tommare tekniska verken i Mariehamn kunde göras om till ett fint polishus. Det vore garanterat billigare än att bygga nytt. Och kom ihåg skrivningen om att lagtinget ska till den gamla naturbruksskolan under renoveringstiden!

…ha skoj och inse att det alltid är viktigare att söka rätt än leta fel. Låt särskilt detta genomsyra grundskolorna.

Ses i salen.

Jörgen Pettersson (C)

Lagtingsledamot