DELA

Feministisk höst på Åland

Alla vet inte vad begreppet feminism innebär. Alla vet inte att det handlar i grunden om mänskliga rättigheter och människors lika värde. Alla vet inte att syftet med en feministisk rörelse är att skapa jämlika villkor mellan könen. Att det handlar om en kamp för allas lika rättigheter. Feminismens mål är en värld där både pojkar och flickor, kvinnor och män föds till samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Därför vill vi ägna oktober månad åt att berätta, beskriva och förklara detta. Hur vi alla, var och en, tjänar stort på jämställdhet och feminism.

I samarbete med Nya Åland vill vi, den nybildade föreningen Ålands Feministparaply, belysa vikten av ett jämställt samhälle och förenas i en vilja och motivation att sträva ditåt. Vi vill öka tempot i arbetet för ett jämställt samhälle. För det går för långsamt nu.

Folk säger ibland att jämställdheten börjar gå för långt. Men vad innebär egentligen det? Kan vi gå för långt i vår önskan att skapa ett mer rättvist samhälle där alla får samma chanser och möjligheter? Går det verkligen att bli ”för jämställd”? Vi tror inte det.
Vi vill att alla, från födseln och framåt, ska ha samma rätt att välja sina egna livsvägar och mål.

Det är tufft att leva upp till de snäva roller som blivit etablerade i vårt samhälle. Hårt att behöva riskera fysiskt/psykiskt eller sexuellt våld, låglön, fattigpension eller illasinnad ryktesspridning. Helt beroende av vilket kön du tilldelats vid födseln.
Pojkar tvingas tidigt passa in i en mall där ”styrka” är ledordet, flickor lär sig fort att framgång kommer först när man är ”duktig och snäll”.

Män utövar mest våld, men är samtidigt de som drabbas mest av våldet. Kvinnor drabbas hårt av sexuellt och fysiskt våld och mister i värsta fall sina liv. Så långt går det. Pappor ges inte i samma grad som mammor möjlighet att vara föräldralediga med sina barn. Utan förväntas fortfarande, år 2014, vara familjeförsörjare och tjäna pengar framför att få chansen att vara förälder på lika villkor. Med samma självklara rätt.
Kvinnor förväntas vara hemma med sina barn och vinner förvisso närhet i föräldraskapet men förlorar samtidigt ekonomiskt och karriärmässigt, både på kort och lång sikt. Den ekonomiska självständigheten krymper.

Flickor och kvinnor utsätts från låg ålder och i alltför hög grad för sexism och ofredande. Pojkar och mäns känslor tystas tidigt ner. Känslor som mår bra av att komma ut stängs in. Män begår fler självmord. Håller tyst om lidandet i de strukturer där manlighet innebär ”styrka att hålla ut”. Att inte visa sig svag.
Kvinnor betalas fortfarande mindre för samma arbetsinsats. Har svårare att nå högre poster och chefspositioner. Kvinnoyrken värderas i arbetslivet generellt sätt lägre.

Vi måste alla få vara starka och svaga. Få välja yrke efter kompetens och personligt intresse. Tjäna lika mycket pengar på att arbeta och respekteras i lika hög grad för våra val alldeles oavsett vad vi har mellan benen.
Kortfattat och enkelt beskrivet är det vad feminismen arbetar för. Kampen är för alla individer. Inte mot någon. Feminismen är en befrielserörelse som möjliggör för alla som sitter fast i normklistret att komma loss.

Hela oktober månad byter Nya Åland ut ”Dagens ålänning” till ”Dagens feminist”. Varje dag berättar en person i landskapet varför denne väljer att kalla sig feminist. Vi hoppas att ni läser, begrundar och ser att den gemensamma nämnaren är en önskan om positiv förändring.

Vi uppmuntrar nu alla som är intresserade av feminism och jämställdhet att under oktober månad engagera er på det vis som passar. Kom med in i värmen i Ålands Feministparaply, hit är alla varmt välkomna! Här samlas vi och driver alla de jämställdhetsfrågor vi brinner för. På de vis som passar oss bäst. Möjligheterna är enorma!
Alla är välkomna in under paraplyet och ju fler vi blir desto starkare krafter har vi som motvikt när det blåser hårt utanför. Välkomna med redan idag -alla som tror att Åland skulle må bättre av mer jämställdhet.
Ålands Feministparaply
ett nätverk för jämställdhet

www.facebook.com/feministparaplyet