DELA

Fem teser om byggande

”Här står jag och kan inte annat” så uttryckte sig Martin Luther när han stod inför Riksdagen i Worms den 31 oktober 1517 och försvarade sina 95 religiösa teser. För att han stack ut med idéer som etablissemanget inte omfattade så fick han en ”bannbulla” av påven som straff.
Jag får uttrycka mig likadant för mina teser om ett bättre byggande. Det är nu 7-8 år sedan jag skrev teserna men har inte fått något gehör hos myndigheter/byggbranschen.
För att komma bort från dåligt byggande kan man inte förvänta sig att byggbranschen skall förändra sig frivilligt, det måste ske med tvingande lagar och bestämmelser från samhällets sida.

Kan det vara så att byggbranschen av hävd är konservativ och anser att varje samhällsintrång är socialisering av branschen. Med byggbranschen menar jag alla involverade, ingen undantagen.
Skulle mina teser anammas av myndigheterna så skulle till exempel problemen med Hildas hus kunnat undvikas redan innan spaden sattes i marken. Redan tes nummer ett anger detta.
För att någonting skall hända så måste samhället stifta lagar och bestämmelser som myndigheterna sedan övervakar att dom följs. Finns det inte vilja, kunskap och civilkurage hos myndigheter och politiker att förändra någonting ja, då får vi ha det som vi har det. Någon har hävdat att det kostar stora pengar att förändra byggbranschen. Detta är förstås riktigt, men vad kostar det inte samhällsekonomin att ha det som vi har det idag, nationalekonomin knäar inför fuktiga huskonstruktioner, tak som rasar mm och reparation av dessa.
Jag tror ju att det blir billigare att bygga hus där människor är friska och inte belastar sjukvården och där man inte behöver åtgärda fukt/mögelskador och husen är friska.

1. Ett husbygge skall i samband med bygglovet genomgå en så kallad fuktdimensionering. En neutral konsult skall granska de olika konsulternas, var för sig uppgjorda ritningar. Denne skall ha makt att ändra där han anser att de olika konsulterna missat. Till exempel skall han kunna beordra att huset ändras om en arkitekt eller konstruktör gjort missar tex. ritat en källare på ett hus placerat i låglänt mark och så vidare. Denne skall bestämma minimibyggtid med mera.

2. Byggnadsfirmor som uppför ett hus skall vara auktoriserade och kunna ställa garantier för husets bestånd typ resebranschen. Byggnationen utförs på löpande räkning med en av byggherren betald projektledare som har makt att stoppa ett bygge eller kasta ut entreprenören om han slarvar. Garantin skall förlängas till 20-25 år. Det skall bli straffbart att deltaga i ett mögelhusbygge och hus som ej håller måttet enligt bestämmelserna, som det uppges vara i Tyskland.

3. Byggnationen kontrolleras av byggnadsinspektionerna. Bygget kontrolleras varje dag av byggnadsinspektören och han skall ha makt att ändra eller avbryta ett arbete där det är motiverat. De tandlösa byggnadskontrollanter vi har idag behövs då inte.

4. Byggnadstiden skall förlängas rejält. Om betong används så skall byggtiden vara minst 1,5 år från sista gjutningen. Nybyggen skall hållas igång under den varma årstiden. Hinner man inte lägga på ordinarie tak före höstregn och vinter så skall ett tätt, provisoriskt tak eller tält sättas på. Ett stor husbygge kan då ha en byggtid på 3-4 år.

5. Alla material som används i bygget skall vara biologiskt testade det vill säga produktleverantören skall kunna bevisa att emissionen från material inte påverkar den mänskliga organismen.
Bruno Fransholm
Byggmästare
Mariehamn