DELA

Fem före soptippen

I tisdagens Åland berättar Kjell Nilsson att Modellstaden får en ny hemvist i läromedelscentralens gamla lokaler. Av modellstadens elva vitriner får förhoppningsvis nio plats där. Det kommer dock inte vara möjligt att gå runt mer än tre av dem för besökare, och rullstolsbundna göre sig icke besvär.
Det blir inte heller möjligt att på ett överskådligt sätt kunna visa och berätta för skolklasser hur Mariehamn säg ut på tjugotalet. Flera skolklasser har varje år fått se och lära om Mariehamn och dess utveckling, visade av någon av Nybyggarne . Dessa klasser finns tyvärr inte med i besöksstatistiken. Nybyggarne har,” under galgen” gått med på att modellstaden, som staden äger nio vitriner av, flyttas till läromedelscentralen. Alternativet sedan staden vägrat att betala lokalhyra i fortsättningen var tydligen att skicka Modellstaden till soptippen.
Nybyggarne