DELA

Fellman bär ansvaret

Nina Fellman (S) är givetvis sur över att undertecknad betraktar kommunenkäten till 2 700 hushåll som ren och skär propaganda från landskapsregeringens (LR) sida. Absurt nog anser kommunministern att min kritik riktas mot Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub).

Det är beställaren LR som bär ansvaret för enkätens tillkomst och inriktning, ingen annan. Åsub säljer en tjänst och kommer givetvis än en gång att leverera ett fullödigt underlag till köparen.

Enkäten är att betrakta som propaganda eftersom resultatet inte har med själva huvudfrågan att göra. Det är invånarna i de berörda kommunerna som tillsammans med sina folkvalda ska avgöra om och när kommuner ska gå samman.

Enkäten är även vilseledande eftersom Åland i dag av juridiska skäl inte kan utgöras av en enda kommun. Bortkastat att ställa rent hypotetiska frågor. Det faktum att enkäten är alltför komplicerad för att tjäna som ett verkligt underlag är egentligen en bisak. Klart är dock att upplägget gör att svarsfrekvensen påverkas. Det är bara att konstatera att enkäten är helt i linje med LR:s klantiga sätt att i övrigt hantera sitt stora kommunprojekt.

Allt till en kostnad om 300 000 euro i ett läge då LR försämrar bland vården av demenssjuka.

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot