DELA

Felet är brist på flygsamarbete

Jag får tacka att Air Ålands vd Jan-Erik Sundberg tog sig tid att svara på min insändare i tidningen Åland den 10 11.
Jan Erik Sundberg poängterar mycket riktigt att Air Åland inte kan ta ansvar för andra flygbolags förseningar. Orsaken står att finna enligt min syn på saken i att Air Åland inte har något samarbete med några andra flygbolag.

I detta fall skulle ett samarbete kunnat betytt att vi som kund kunnat ställa flygbolaget Blue 1 till svars för att vår son och hans assistent inte kom i tid till sitt anslutningsflyg till Mariehamn. Det var just detta argument om brist på samarbete med Air Åland som Blue 1 använde sig av när man nekade oss som kund kompensation för de merkostnader som uppstod tack vare deras försening.
Bristen på samarbete mellan Air Åland och andra flygbolag syns klarast i att man som resenärer inte kan boka sitt bagage till sin destinationsort utan bagaget måste hämtas ut och checkas in igen både på Arlanda och i Helsingfors.
Air Åland har haft många år på sig att lösa denna för oss som kund viktiga problematik men ännu inte lyckats komma till skott om något samarbete med de andra flygbolagen.
För många flygbolag innebär samarbete med andra flygbolag att man har en önskan om att sätta kunden och hans/ hennes behov i centrum.. Men kanske Air Åland inte kan, eller vill, eller har råd att samarbeta. Bristen på samarbete mellan flygbolagen innebär att kunden alltid måste gardera sig med någon reseförsäkring både för resor inom landet och utanför.

Jan-Erik Sundbergs andra hänvisning i sin andra kommentar i sitt svar om Air Ålands 120 minuters ombokningsregel står mycket riktigt att finna i Air Ålands bokningsinformation, men skulle betytt i detta fall att vår son och hans assistent skulle ombokat anslutningsflyget till Mariehamn redan 10 minuter före Blue 1:s tidtabellsenliga avgång från Vasa kl. 18.35 då Air Åland enligt tidtabell avgår 20.25 från Helsingfors till Mariehamn.
Men till våran lycka har det visat sig senare att någon av medarbetarna på Air Ålands marknära nivå förstått och känt medlidande med vår problematik och på något obegripligt sätt satt oss som kund i centrum.

Henrik Lagerberg