DELA

Felbehandling av M. Eliasson!

Vi moderater är bestörta över de detaljer som framkommer kring behandlingen av tomten Köpmansgatan 5 i förslaget till ny delgeneralplan. Ägaren har i flera repriser motsatt sig en skyddsmärkning och vi tycker att det är på goda grunder. Speciellt i dag när grannhusen är rivna, går det inte mer att bibehålla en kulturmiljö. Efter alla ombyggnader i Eliassons hus och med en brandmur som inte hör hemma i skyddssammanhang ser vi inte något skyddsvärde.

Det beklagliga är ändå bristen på kontakt från stadens förvaltning. Det går inte att komma ifrån att tomtägaren i flera sammanhang motsatt sig ett skydd och helt riktigt ansett sig ha rätt till likabehandling i tomtens exploatering. Bristen på kontakt blir ännu märkligare då tomten har en stadsplan som medger rivning på denna tomt likt de andra redan avrivna tomterna i kvarteret. Det innebär att ett allvarligt menat skydd i ändrad plan kräver dialog och överenskommelse mellan. staden och tomtägaren.

Vi måste komma ihåg att stadsplanering kräver att alla blir hörda och inte bara i formell mening utan även i ett bredare perspektiv. All känd information måste beaktas och framför allt får inte diarieförda brev nonchaleras. Tydligen har inte heller skrivelser adresserade till stadsstyrelsen kommit fram och därmed hållits undan den offentliga transparensen. Det här är felbehandling av ärendet och den medborgare som står bakom. Det är ett sätt att sköta förvaltning som vi definitivt inte står bakom.

Gör om och gör rätt.

MODERAT SAMLING I MARIEHAMN