DELA

Felaktigt om Trobergshemmet

Folke Wickström och Birgitta H Eriksson har startat en namninsamling mot stadshusets och Trobergshemmets ombyggnad. Eftersom de uppgifter som Wickström och Eriksson går ut med innehåller sakfel behövs det klargöranden för att medborgarna ska ha tillgång till korrekt information i saken.
Så här ligger det till:

Gällande ombyggnaden av Trobergshemmets gamla matsal är det fråga om att bygga fyra, små kontorsrum längs den södra väggen vid den gamla ingången. Resten av utrymmet, det vill säga den halvcirkelformade paviljongen, skall vara intakt. Utöver detta utrymme finns även ett stort samlingsrum i den nya delen av Trobergshemmet, som finns till för de boende och deras trivsel. Någon brist på utrymmen att samlas i för de äldre finns sålunda inte. De boende behöver inte heller ta sig till någon matsal långt borta utan alla måltider intas i små matsalar på de egna avdelningarna i enlighet med moderna arbetsmetoder.

Ovan nämnda ombyggnad möjliggör däremot för staden att göra Trobergshemmet till ett slags ”äldrecentrum” med mesta möjliga service, även hemtjänst och socialt arbete, under ett och samma tak. Detta underlättar och förbättrar för såväl kunder, klienter, anhöriga och samarbetspartners. Också äldreomsorgens organisation och ledning blir tydligare. Ombyggnaden innebär med andra ord en klar förbättring för alla.
Gällande ombyggnaden av stadshuset konstateras att inga beslut i frågan har tagits. Några exakta byggritningar finns inte heller varför det är svårt att säga något om de eventuella ändringsarbetenas omfattning i det här skedet.
Susanne Lehtinen
socialdirektör