DELA

Felaktigt information

Råkade läsa i Hbl att man från Ålandskontoret i Stockholm hade sänt ut en pressrelease inför Almedalsveckan. Rubriken att Aland är ”svenskare än Sverige” har man visst redan tagit bort.
Hbl skriver om presentationen att man ”bland annat pekar man på att 90 procent av ålänningarna har svenska som modersmål, att en tredjedel är födda någon annanstans, att Åland har större varuhandel med Sverige än med Finland”
Detta med felaktiga uppgifter om handeln Sverige-Åland respektive Åland-Finland har tidigare ventilerats i Åland Ekonomi på Facebook, men tydligen så forstätter man med att framföra felaktiga uppgifter.

ÅSUB har gjort rapporten: Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011. Från tabell 10 framgår den samlade åländska importen enligt urspungsland. Från Sverige 225,9 miljoner och från Finland 167,9.
Från tabell 4 framgår den samlade åländska exporten enligt bestämmelseland. Till Sverige 29,9 miljoner och till Finland 213,2 miljoner.
Detta innebär att varuhandeln med Sverige uppgår till 256 miljoner. Varuhandeln med Finland uppgår till 381 miljoner. Varuhandeln mot Finland är således 50% större.

Varför har man från Ålandskontorets sida sänt ut en pressrelease med helt felaktiga uppgifter?
Varför har man planerat att sända fem åländska ministrar för att framför helt felaktiga uppgifter? Eller far de dit för att korrigera uppgifterna?
Kanske minister Karlström borde ha kontrollerat uppgifterna lite noggrannare?
Stephan T