DELA

Felaktigheter om vacciner. Igen!

I tisdagens Nya Åland propagerar Eva Sjölund för att alla vaccinationer skall stoppas. Helt klart är att hon uppenbarligen aldrig träffat någon som skadats allvarligt av ”ofarliga” och ”naturliga” sjukdomar som polio, mässling, kikhosta etc. Nej, Eva vill i stället skrämmas med vaccinspöket! Detta genom att presentera en diger lunta av felaktigheter och anekdoter. Det finns inte tid att bemöta dem alla, men låt mig först bara konstatera att det inte finns något sådant som ”alternativ” medicin. Det finns bara medicinska behandlingar som fungerar (som vaccin) och sådana som inte fungerar (som åderlåtning, ”aqua detox” eller homeopati). Sådana, en gång, kontroversiella behandlingar som visat sig att fungera, inkluderas i medicinen och resten blir kvar på sophögen.

Chandler Webbs tragiska död har beklagligtvis utnyttjats av ”antivaxarna” på ett ganska osmakligt sätt. Det är naturligt att Chandlers mamma önskar att det fanns någon att skylla på. Men eftersom hon aldrig tillät att sonen obducerades så får vi aldrig veta. Du förstår Eva, här är skillnaden mellan dig och mig: Jag anser att det är osannolikt att Chandlers hjärninflammation orsakades av vaccinet.
Osannolikt, men inte helt uteslutet. Du däremot anser det bevisat, utan att ha några bevis.

Gällande Dr Maurice Hillerman så vet jag inte om jag skall skratta eller gråta. Du hänvisar till ett klipp från en lägre intervju, gjord av PBS i Boston för 30 år sedan. I denna skämtar Hillerman om ”apviruset” SV-40. Hillerman och intervjuaren driver hejdlöst med konspirationsteorin att USA skulle ”skapat” AIDS.
Att man upptäckte förorening av poliovacciner för över 50 år sedan är sant, men det är felaktigt att påstå att SV-40 skulle vara orsaken till AIDS och lika felaktigt att påstå att det orsakar cancer hos människor.

Faktum är att förekomsten av cancer hos de amerikaner som vaccinerades med det vaccin som innehöll SV-40 inte avviker från befolkningen i stort. Läs gärna artikeln på Wikipedia som har ordentliga källhänvisningar!
Jag förstår heller inte var du tagit påståendet om att 18 personer skulle ha dött i Italien? Artikeln i BBC nämner 4 och jag kan överhuvudtaget inte hitta någon artikel som skulle nämna just 18.

Vaccinet i fråga är ett som ges till äldre. Det har använts sedan 1997 och getts i ungefär 65 miljoner doser. En utredning har senare förkastat hypotesen att vaccinet skulle orsakat dödsfallen. I Sverige dör ca 300 personer i trafiken varje år. Majoriteten av dessa har druckit kaffe.
Därav följer att kaffe orsakar trafikolyckor, eller hur? Skolexempel på vad som inom vetenskapen kallas för en ”post-hoc rationalisering”.

Du påstår även att Amish-folket är ovaccinerade och hos dem finns det inga sjukdomsutbrott, vilket är komplett fel och något du borde kunna tagit reda på själv. Faktum är att vaccinationsgraden hos Amish inte skiljer sig märkbart från USAs befolkning i stort (Pediatrics, juni 2011).

Omsorgen om barnens hälsa väger tyngre än eventuella traditioner i detta fall. Däremot har Amish givetvis sjukdomar som alla andra. Just myterna om olika urbefolkningar och sekter (Amish, Inuiter etc) verkar vara mycket seglivade hos så kallade ”alternativmedicinare”.
Nästa felaktiga påstående är ”kvicksilverspöket”. Jag vet inte vilken litteratur du studerat, men timerosal förekommer inte i de vacciner som används på Åland. Det är ett konserveringsmedel som används då man ger flera doser ur samma flaska. Det behövs inte då det är frågan om de engångsdoser som ges här. Jag antar att den intelligente läsaren själv inser varför du presenterar en så uppenbart felaktig uppgift- för att skrämmas.

Sedan kommer du med ett så huvudlöst, okunnigt och ansvarslöst påstående att man baxnar: ”alla står vi på egna ben..”. Det tycker jag verkligen du skall säga till föräldrarna till bebisen som dör i kikhosta på grund av att han eller hon smittats av en sjuk vuxen! Vi kan inte vaccinera alla, därför är flockimmuniteten viktig för att skydda de som inte kan vaccineras.
Men jag är säker på att du som ”alternativ” ”terapeut” kan erbjuda dina kunder en hel mängd med olika preparat, till ett facilt pris för att stärka deras immunförsvar. Du kan säkert även presentera olika anekdoter som ”mirakulösa tillfrisknanden från cancer”. Du får gärna berätta vilka!

Det finns få medicinska interventioner som är lika väl undersökta som vacciner. Genom vacciner har sjukdomar som polio nästan helt utrotats och tack vare barnvaccination räddas varje år ett stort antal barn från att skadas eller dödas av komplikationer kring mässling, kikhosta etc.
Det finns således ett gediget faktaunderlag som visar nyttan med vacciner. Varför någon som Eva Sjölund väljer att kasta bort sin trovärdighet genom att skriva rena felaktigheter är för mig ofattbart.
Anders Gustafsson