DELA
Foto: Fredrik TörnroosKLARGÖRANDE Boende på Edlagården har fått förmåner som andra pensionärer i Mariehamn inte har fått, enligt socialdirektör Susanne Lehtinen.

Felaktigheter om Edlagården

Eftersom de senaste dagarnas rapportering i media gällande Edlagårdens samlingssal har innehållit en del felaktigheter samtidigt som alla fakta i saken inte har framkommit behövs några klargöranden. Edlagården består av 30 vanliga hyreslägenheter, ettor och tvåor, som hyrs ut till pensionärer. Vem som helst som är pensionär kan ansöka om att hyra lägenhet där. Det finns ingen behovsprövning och inga inkomstgränser. Hyresgästerna kan, på samma sätt som alla andra äldre i samhället, ansöka om sedvanlig hemtjänst, matservice, trygghetstelefon med mera i fall de är i behov av sådan service. Alla som i dagsläget bor i Edlagården är inte klienter inom stadens äldreomsorg.

Socialförvaltningen och socialnämnden tog initiativ till att överföra hyresförvaltningen av Edlagårdens bostäder på stadens fastighetsbolag Marstad av två orsaker. Dels för att få en mera professionell hyresförvaltning och dels för att stadens äldreomsorg och dess personal behöver ägna sig åt det som är äldreomsorgens kärnuppgift, nämligen vård och omsorg. I ärendets politiska behandling skedde en förändring såtillvida att stadsfullmäktige beslöt att sälja fastigheten. Köpare blev FAB Marstad, som i dag alltså står som hyresvärd.

Den omdiskuterade samlingssalen nyttjas vanligtvis av fem personer, som till vardags äter sin lunch där. Av medias rapportering kan man lätt få bilden att samtliga hyresgäster flitigt nyttjar samlingssalen, vilket alltså inte är fallet. Samlingssalen är ca 100m2 stor. Hyresgästerna betalar ingen hyra för samlingssalen. Man betalas endast hyra för sin egen lägenhet. Hyrorna I Edlagården släpar efter och understiger rejält gängse hyresnivå i staden. En etta kostar 260€/mån och en tvåa kostar 389€/mån i hyra. Hyrorna framgick av prospektet i samband med försäljningen av fastigheten.

Som jämförelse kan nämnas att de pensionärer som bor i stadens effektiverade serviceboenden på Trobergshemmet och Odalgården, förutom hyran för själva rummet de hyr också deltar i hyran för det gemensamma utrymmet där man äter, ser på TV och umgås. Sett ur ett rättviseperspektiv kan man konstatera att Edlagårdens hyresgäster har haft fördelar som övriga pensionärer inte har haft.

Gällande matservicen finns det i staden 78 klienter som får mat levererad hem till dörren. Majoriteten av dessa får maten levererad i en matlåda, vilket är normal praxis i kommunerna. Edlagårdens matserviceklienter, som är 13 till antalet, har däremot fått maten transporterad från Trobergshemmet och därefter har hemtjänstpersonal dukat och serverat maten på plats och ställe. Utöver detta har hemtjänsten även avsatt tid till att servera kaffe då församlingen, som inte är stadens verksamhet, har ordnat andakter i samlingssalen. Oskäligt mycket av hemtjänstens tid har gått till att servera, vilket inte är förenligt med hemtjänstens uppdrag. Maten kommer även i fortsättningen att komma från Trobergshemmet, men den kommer att levereras i liknande lådor som alla andra får sin mat i.

Flera av Edlagårdens hyresgäster har varit i kontakt med såväl äldreomsorgen som Marstad och uttryckt att man är nöjd med sin bostad och den service man har. Av respekt för dessa personer bör det även framgå att alla inte omfattar den kritik som framförts av några hyresgäster de senaste dagarna.

Susanne Lehtinen, socialdirektör
Ulf-Peter Westmark, socialnämndens ordförande