DELA
Foto: Privat

Felaktigheter om 5G

I en insändare i onsdagens Nyan påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger DNA-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

Några bevis för detta presenteras inte, annat än en hänvisning till den så kallade ”strålskyddsstiftelsen”. Om denna ”stiftelse” har jag skrivit förut. Trots det officiellt klingande namnet som lätt förväxlas med myndigheten ”Strålsäkerhetsmyndigheten” har inte denna ”stiftelse” någon som helst officiell status. Det är helt enkelt en privat lobbyorganisation som sprider missuppfattningar och konspirationsteorier.

Faktum är att det finns mycket och högkvalitativ forskning om radiovågor och de gränsvärden som finns är satta väldigt strängt. Det går naturligtvis aldrig att bevisa att något är ofarligt, men det finns ingen vettig forskning som skulle visa på någon farlighet.

”Strålningen”, man borde hellre tala om ”elektromagnetiska fält” från mobiler och surfplattor är inte joniserande. Den saknar tillräcklig energi för att skada vårt DNA. Någon förklaringsmodell hur denna strålning skulle kunna orsaka neurologiska skador saknas och skulle mobiltelefoner orsaka cancer borde vi ha sett en dramatisk ökning av cancer i samband med att man började använda mobiltelefoner. Det gör vi inte, således orsakar strålningen sannolikt inte cancer.

Grafen visar förekomsten av cancer i hjärnan och övriga nervsystemet per 100 000 personer i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Egentligen är trenden ännu mera nedåtgående eftersom förekomsten av cancer ökar rent naturligt med stigande medelålder. Som synes kan man inte se några dramatiska förändringar då mobil telefoni infördes.

Slutligen om 5G. Om vi är överens om att nuvarande mobiltelefoni, 2G, 3G, 4G inte orsakar cancer så kan vi fundera på varför 5G skulle göra det? 5G kan arbeta med högre frekvenser, men ju högre frekvens, desto mera dämpas signalen av kläder, hud osv. 5G arbetar dessutom med flera sändare och lägre effekt och använder i stället riktantenner för att styra signalen till rätt mottagare.

Det tråkiga med den skrämselpropaganda som sådana som insändarskribenten och ”Strålskyddsstiftelsen” sprider är att de tar fokus ifrån andra negativa effekter av en alltmer uppkopplad värld.

Sådant som integritetsproblem och att ungdomars allt ökande skärmtid leder till övervikt (HBL 8/11) och sömnproblem.

ANDERS GUSTAFSSON