DELA

Rättelse

Först vill jag säga att jag inte uppskattar att Nyan tar sig friheten att byta ut rubriken som jag hade skrivit i min insändare i tisdagens tidning.

Rubriken som Nyan lade till, ändrar fokus från det som insändaren handlade om, och insinuerar att jag anser att man inte får ”hänga ut en åsikt”. Vilket förövrigt är en konstig mening.

Insändaren är underskriven av mig, då borde man inte vinkla om den genom att lägga till text.

Vidare väljer Fellman att ignorera mina frågeställningar, och insinuera att jag skulle vilja ”snacka statistik”, vilket inte var vad jag skrev.

Det framkommer tydligt om man läser texten.

Både bytet av rubrik, och Fellmans svar, tycker jag tyder på att man medvetet försöker styra tolkandet av min text.

Det var ju det här med sakliga debatter, ja…

Tack för ordet

Stellan Egeland

Hammarland

Den första meningen i texten var uppenbarligen avsedd som en rubrik. Det förstod inte jag. Dessvärre hade den varit för lång som rubrik, även om jag hade förstått. Jag beklagar om skribenten uppfattar att den blev felaktig. Det var inte min avsikt.

Nina Fellman

Nya Åland