DELA

Fel tid spara på vården

Med tanke på den skenande pandemi som Åland just nu genomgår bör landskapsregeringen överge sitt förslag på inbesparingar i vården de kommande åren.

Socialdemokraterna har redan vid flera tillfällen hävdat att tidpunkten för inbesparingar är illa vald med tanke på både den pågående pandemin och dess efterverkningar.

Ingen av oss vet hur stor vårdskulden kommer att vara den dag vi kommer ut ur detta besvärliga covid-läge. Många avstår nu högst troligen från besök i vården med rädsla för smitta. Restriktioner som begränsar rörelsefriheten ökar ensamheten och med stor sannolikhet innebär det ökad belastning på både den psykiatriska vården som den somatiska. Dessutom har vi en personal som är uttröttad av långvarigt hårt arbetstryck och den oro som covid innebär.

Det inbesparingskrav som landskapsregeringen satt på Ålands hälso- och sjukvård på fyra miljoner euro åren 2022–2024 innebär i praktiken 5,5 miljoner euro eller mer, eftersom den medicinska utvecklingen kostar ca en halv miljon per år. Redan nu pågår under sjukvårdsdirektörens ledning ett effektiveringsarbete inom organisationen som bör fortgå, långsiktigt och behärskat. Det i sig ska innebära att man böjer ner kostnadsökningskurvan. Det är det kloka sättet att arbeta strukturellt med ekonomin inom ÅHS.

Landskapsregeringen bör komma till Ålands lagting med nya ramar för ÅHS för de kommande åren. Att man nu ska belasta organisationen med inbesparingar är att lägga energi och fokus på fel fråga. Socialdemokraterna uppmanar landskapsregeringen att överge sina naiva förhoppningar om att spara småslantar i sammanhanget och försöka se den stora bilden. Vården, vårdpersonalens behov och ålänningarna hälsa måste nu ha högsta prioritet.

CAMILLA GUNELL (S)