DELA

Fel tänkt om löner

I Nya Ålands ledare den 12 januari skriver Jonas Bladh att man borde se över lagtingsledamöternas arbetstidsinsats och arvoden, för att möjliggöra för fler höginkomsttagare att intressera sig för att ställa upp i lagtingsvalet.

Och vad är det som får chefredaktören att tro att de som är högutbildade och högavlönade skulle vara bättre skickade att delta i lagtingsarbetet, än de som är lågutbildade och lågavlönade? Vi skall inte förakta de lågutbildades kunskaper och förmågor. Bara för att de i tidernas begynnelse inte hade förmånen att ha rika föräldrar som hade råd att skicka dem till högskolor och universitet, är det inte sagt att de saknar den ledarskapsförmåga och de analytiska kunskaper som är en tillgång (och som kanske borde vara ett krav) i lagtingsarbetet.
Enligt vårt demokratiska tänkesätt skall ju lagtingsledamöterna kunskaper och förmågor avspegla de faktiska förhållandena i landskapet, och hur många av våra invånare har universitetsutbildning ? Och är då chefredaktörens tanke att städerskor och fastighetsskötare, och för all del inte heller bönder (med ettårig lantbruksutbildning) , skall göra sig besvär med att ställa upp som kandidater i lagtingsvalet?

Nej, tänk om, och tänk rätt, herr chefredaktör!

Och om lagtingsuppdraget skall vara ett heltidsarbete, bör ju också arbetstiden uppfyllas av reella arbetsuppgifter. Och att det inte finns sådana uppgifter i dag, står väl klart, när arbetstidsbehovet för uppdraget är avsett att vara 60% av en heltidstjänst. Om arbetstiden skall utökas till 100%, kan antalet ledamöter minskas till ca 20 personer. Och i så fall är det väl skäl till att uppräkna lönen till ett högre belopp. Men i dagens läge finns ingen anledning till att öka lagtingsledamöternas arvoden, med hänvisning till deras arbetsinsatser, utbildning eller kunskaper i ekonomi. Och i demokratisk anda är alla som vill, välkomna att ställa upp i lagtingsvalet. Vi skall komma ihåg att vi lever i en demokrati, där det är väljarna som bestämmer vem som skall representera dem i lagtinget de närmaste fyra åren. Och den rätt skall vi inte ta ifrån dem.
Runa Lisa Jansson