DELA

Fel om skatt på frivillig pension

Beskattning av frivilliga pensioner sker i huvudsak på följande sätt. Avtal före maj 2004 beskattas såsom förvärvsinkomster medan senare avtal om frivilliga pensioner beskattas såsom kapitalinkomster. Frivilliga pensioner som bekostas av arbetsgivaren som uppfyller vissa krav beskattas alltid som förvärvsinkomster.

Landskapsregeringen har för sin del felaktigt konstaterat att frivilliga pensioner alltid beskattas såsom kapitalinkomst och således inte skall räknas in i beräkningsgrunden för regeringens förvärvsinkomstskatteavdrag. Det är svårt eller omöjligt att tolka lagstiftarens avsikt, särskilt då ingen sakkunnig deltagit i beredningen Vad blir konsekvenserna av en felaktig definition på en inkomst som landskapsregeringen inte har behörighet att bestämma över?

Dessutom har man tidigare ansett att det inte är förenligt med god skattesed att retroaktivt ändra villkor för redan ingångna avtal. Ur rättsäkerhetssynpunkt bör det ligga på lagstiftarens ansvar att tolka sin egen lagstiftning genom att ge ut en anvisning eller alternativt korrigera den felaktiga lagstiftningen. Tycker landskapsregeringen att det är rimligt att enskilda skall begära förhandsbesked av skattestyrelsen som i sin tur sannolikt kommer att fråga landskapsregeringen om besked hur det var tänkt??

Magnus Lundberg