DELA

Fel om Mariehamns taxi i Åland24

Åland24 hade på nyhetsplats den 9 januari 2013 ett inslag om den nya färdtjänsten i Mariehamn. Mycket handlade om Mariehamns Taxi, men innehöll många felaktigheter, som vi på detta sätt vill korrigera.

1. Enligt nyhetsuppläsaren väcker det nya färdtjänstsystemet starka känslor bland taxichaufförer på Åland.
Kommentar: Det nya färdtjänstsystemet som Mariehamns stad tagit i bruk gäller endast Mariehamns stad, inte hela Åland.
Mariehamns Taxi och Taxi 19500 är de två taxibolag som har trafiktillstånd i Mariehamn. MH Taxi har 24 tillstånd och 19500 har två. Utöver det finns det åkare med trafiktillstånd i någon landsortkommun som erbjuder Mariehamns stad sina tjänster.
I nyhetsreportaget framgår att det nya färdtjänstsystemet i Mariehamn väcker starka känslor! Mest hos åkare utanför staden (jfr också artikel i Nya Åland, 10 jan 2013). Ingen har frågat oss i Mariehamns Taxi om vår åsikt i den frågan, trots att det är vi som utför de överlägset flesta färdtjänstkörningarna i Mariehamn.

2. I nyhetspresentationen sägs att det enda alternativet för de små enskilda bolagen är att köpa tjänsten för det nya systemet av Mariehamns Taxi. Reportern påstår också i inslaget att det är Mariehamns Taxi som levererar det nya systemet till taxibolagen på Åland.
Kommentar: Dessa påståenden är helt felaktiga. Mariehamns Taxi har inget monopol på beställningssystemet. Vi har köpt det från företaget Creative PC och därifrån kan vem som helst köpa det direkt – utan att gå via oss. Systemet kan skräddarsys enligt köparens önskemål. Köparen kan vara en enskild taxinäringsidkare eller flera företagare som går samman och investerar i systemet. (Den digitala överföringen levereras av företaget Abilita, som också levererat färdtjänstprogrammet till MH stad).
Viktigt att komma ihåg är att Mariehamns Taxi inte äger några bilar utan är en beställningscentral som ägs av 24 enskilda näringsidkare som gått samman och levererar tjänster 24 timmar i dygnet, året runt! Dessa 24 näringsidkare bestämde sig för att anskaffa Abilitas färdtjänstsystem för att tillgodose Mariehamns Stads önskemål om att få en effektivare hantering av färdtjänsten. Systemet skall på sikt spara pengar för Mariehamns stad samtidigt som den snabbar upp inbetalningen till den enskilda taxinäringsidkaren! Systemet är även förberett för FPA:s kommande elektroniska överföring, där Åland står sist i raden av deras landsomfattande omstrukturering.
Anskaffningspriset är tyvärr ganska högt och därför har vi erbjudit andra taxiåkare möjlighet att använda vårt system, så att den som önskar kan komma igång på ett smidigt och framför allt mindre kostsamt sätt. Vi har begärt en liten månadsavgift på 50 euro för detta, helt i linje med avgifter som taxibolag på fastlandet tar i liknande situationer.
För åkarna inom Mariehamns Taxi är det inte heller gratis. Utöver att vi köpt utrustningen som behövs för det digitala systemet så betalar åkeriägarna en stationsavgift till Mariehamns Taxi motsvarande tio gånger mera än den summa vi begärt av de övriga åkarna per månad.

3. Enligt Rino Häuselmann (som intervjuas i inslaget) är systemet ett osmidigt system och mer arbetsdrygt än det tidigare!
Kommentar. Det är troligen stadens färdtjänstsystem som han avser – inte datasystemet. Påståendet är ändå märkligt, eftersom han inte jobbat med systemet fullt ut! Det har ingen av oss hunnit med ännu, då det togs i bruk vid årsskiftet. Tanken är ju att allt ska förmedlas elektroniskt och då försvinner flera arbetsmoment, vilket gör helheten smidigare. Eftersom allt är så nytt kan vi inte ge en fullvärdig utvärdering av färdtjänstsystemet ännu.
Att det fysiska skrivarbetet (som Rino talar om) skulle vara mera arbetsdrygt saknar också grund. Om man med en penna skriver in ett datum på 4 biljetter, eller om man tar emot 4 biljetter (enligt gamla systemet) och fyller i pris och färdrutt, så är skillnaden i tid oväsentlig och utan betydelse!

4. Rino Häuselmann påstår också att systemet är en nackdel för dem som är under handikapplagen och att eftersom de får 18 resor (per månad) så har de förbrukat dessa på två veckor och sen så skall de stanna hemma resten av månaden.
Kommentar: Det här uttalandet är svårt att förstå, eftersom antalet resor fortfarande är samma till antalet (18st) som tidigare och de är dessutom lagstadgade! Däremot har vi full förståelse för att man inom Mariehamns Stad vill ha bättre koll på vem som åkt och när! Färdtjänstbiljetten är ju personlig och därför skall var och en som åker betala med sin egen biljett. Denna praxis har gällt även tidigare, men varit svår att övervaka och har därför missbrukats. Man har alltså kunnat åka snålskjuts på andra och därför kunnat åka oftare än de beviljade 18 resorna. Den enda som förtjänat på detta så är ju taxinäringsidkaren och förloraren är Mariehamns Stad.

5. I slutet på reportaget påstår Rino Häuselmann att Mariehamns Taxi inte har en endaste en färdtjänstbil.
Kommentar: Ett uttalande av detta slag är ren lögn och gränsar till förtal. Samtliga 24 bilar som tillhör Mariehamns Taxi kör färdtjänst, både vad som gäller färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen (FFS 1983/607 9§) och färdtjänst enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp (FFS1987/380 8§)
Våra bilar utför tiotals tusen färdtjänstresor inom Mariehamns stad per år, så visst kör vi färdtjänst! Däremot har vi inte bilar med rullstolslift. Den tjänsten levererar Taxi 19500, som även de har sitt stationsområde i Mariehamn.

I övrigt så är det lite förvånande att Åland24 valt att intervjua en näringsidkare som inte har sitt trafiktillstånd i Mariehamn, eftersom det är fråga om Mariehamns stads färdtjänst och inte Jomala kommuns färdtjänst, där den intervjuade har sitt trafiktillstånd!
Styrelsen för Mariehamns Taxi Ab