DELA

Fel om landskapsveterinär

Replik till artikeln i Nyan,fredag 23 augusti 2013.”Veterinärer kritiserar landskapsregeringen”.
Undertecknad håller helt med de kritiska kommentarerna på nätet till uttalanden i nämnda artikel. Minister Aaltonens argumentation i Nyan 23 augusti 2013 håller inte och är felaktig.
En byråchef,som är jurist,kan inte handha landskapsveterinärens uppgifter,detta är ju uppenbart. Jag träffade ministern och min goda vän kanslichef Husu-Kallio, även hon veterinär, vid deras besök på Åland och har därtill haft kontakt med ministeriets ledning sedan landskapsregeringens representanter aviserat om en avskaffning av landskapsveterinärtjänsten.

Berörda myndigheter har begärt om ett förtydligande av landskapsregeringen om hur man avser sköta landskapsveterinärens uppgifter framledes.Denna begäran har ej landskapsregeringen till dags dato kunnat besvara på ett tillfredsställande sätt.
Finlands Veterinärförbund representerar veterinärkåren i landet, förbundets kritik är befogad och representerar veterinära myndigheters samlade syn på landskapsregeringens agerande.
Väsentligt i saken är att en överföring av landskapsveterinärens uppgifter inte har skett på ett lagligt sätt ,eftersom en lagändring och organisering av resurser ej har slutförts.

Trots detta möts medborgare vid samtal till landskapsregeringen av svaret.”Vi har ingen landskapsveterinär för tillfället.Vi hänvisar till byråchefen,men hon är ledig idag och återkommer på måndag.”.
Vid e-mail till landskapsveterinären får man ett automatsvar ”Tjänsten har upphört …och överförts i första hand till byråchefen. Detta är ej service till allmänheten,som är förenlig med bl.a 6 och 22 §§ i Finlands grundlag.

Om situationen skulle förhålla sig så som minister Aaltonen försöker argumenetera skulle ärendet inte heller vara föremål för rättslig prövning.
Mikael Karring
Specialveterinär i infektionssjukdomar