DELA

Fel om försörjningskvot i kommunreform

Förslaget om att ändra 800-åriga kommunstrukturen på Åland är en fråga som enar hela oppositionen. Vi har olika nyanser, men det gemensamma är ett rungande nej till och målet. Eller delmålet? Slutmålet verkar vara en kommun.

Kanske detta kan ena hela oppositionen inför valet?

I det avsnittet ”demografi och skattekraft” = kärnan i motiveringen – har landskapsregeringen en prognos för försörjningskvoten 2018 – 2040.

Försörjningskvoten (personer -14 år och 65+), för hela Åland är 77 procent år 2018 och stiger till 90 procent år 2040. Man säger ofta att Åland för närvarande inte har problem med sin försörjningskvot, men i framtiden och därför behövs en kommunreform.

Men i början av 1900-talet var kvoten faktiskt ännu högre, då vi hade stora barnfamiljer och några få äldre.

Då var begreppet ”försörjningskvot” relevant då familjen skulle försörja barnen och de äldre, utan pensionssystem.

I dag är hälften, som skall ”försörjas” barn, och hälften är äldre, som i många fall byggt upp sina pensioner, och som dessutom ofta har ackumulerat ett personligt kapital. Hur många 65+, som bor hemma och lever på sin pension och betalar skatt, uppfattar sig som ”försörjda” av samhället?

Vad kostar då de olika grupperna i samhället? I ”nyckeltal i verksamheten” kan vi se att barnomsorgen kostar 15 000 euro per barn, det vill säga 45 000e för tre år.

Kostnaden i grundskolan är från 12 000/ år eller 108 000 på nio år.

Ålderdomshemmen kostar från 170 euro per dygn. Men ligger man där i 10 år i medeltal? Nej, det rör sig inte om mer än några månader. Nio månader enligt en studie, det vill säga 34 000 euro per person. Och de platserna är inte gratis, som grundskolan. Man kan betala 85 procent av sina inkomster.

Barnomsorgen och grundskolan kostar cirka 150 000 euro per person, medan kostnaden för äldreomsorgen är cirka 34 000 per person.

Så vari ligger då ”problemet” med försörjningskvoten? Andelen äldre ökar inte kostnaderna radikalt och samtidigt minskar andelen yngre. Eftersom kostnaden för barnomsorg o grundskola är fem gånger så stor som kostnaden för äldreomsorgen, så tar förändringarna delvis ut varandra.

Men landskapsregeringen har ingen analys över detta.

I lagförslaget finns en hel del hänvisningar, men när det gäller försörjningskvoten så skriver LR ”statistik från ÅSUB”.

Men jag googlade och hittade:

ÅSUB: Social hållbarhet 12: Demografisk försörjningskvot med prognos 2018–2040.

Där kan vi se att försörjningskvoten (0-14 år och 65+) år 2018 var 62 procent och att den 2040 kommer att vara 73 procent dvs lägre än vad den är 2018 enligt LR lagförslag där den är 77 procent redan år 2018. Och nu har vi ju inte några problem. Så är 73 procent ett problem?

Är detta ett missförstånd eller desinformation?

Försörjningskvoten är en av grundpelarna i motiven till kommunsammanslagningen.

Ska vi tro på ÅSUB eller på landskapsregeringen?

Den andra grundpelaren är ju skattekraften. Landskapsregeringen avhandlar den på fyra rader i allmänna motiveringarna. I alla PwC-rapporter skrevs om sammanslagningarnas effekter på skattekraften, utom i det landskapsregeringens slutliga förslag. Helt begripligt. Vill man sammanslå alla skärgårdskommuner och å anda sidan låta Mariehamn ta över Järsö-Nåtö, så behövs nog ingen analys om skattekraften. Det blir i alla fall ingen utjämning.

Men det märkligaste under den viktiga lagtingsdebatten var att en stol gapade tom. Den tillhör partiordföranden för ett av regeringspartierna; Moderat Samling för Åland.

Det har varit allmänt känt åtminstone ett år att förslaget till ny kommunstruktur skulle läggas fram strax inför sommaren 2018 och att den första debatten kring det färdiga förlaget då skall ske. Ändå har vi kunde vi höra att ordförande för MSÅ hade anmält om förhinder av personliga skäl, det vill säga inte på grund av sjukdom eller andra kommunala uppdrag.

Enligt Tage Silander (MSÅ) är Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) på resa i USA och har tydligen bokat in en resa till andra sidan jordklotet istället för att presentera partiets syn på den åländska kommunstrukturen.

Var det för att visa sitt stöd för reformen eller för att visa sin tveksamhet? Det är ett ganska vanligt sätt att man avlägsnar sig från plenum vid en besvärlig omröstning, likt andra ledamöter gjort under våren.

Då debatten har varit planerad ett år, så är det svårt att hävda att man ”råkade” befinna sig på andra sidan jordklotet, utan denna frånvaro är troligen en medveten åtgärd.

Det är beklagligt att ordförande för ett av regeringspartierna på detta sätt är frånvarande och inte kan presentera sin syn på kommunstrukturen för oppositionen och väljarna.

Stephan Toivonen (ÅlD)

Moderaterna svarar gällande Annette Holmberg-Janssons frånvaro:

Frågan om kommunstrukturen kommer tillbaka till plenum i höst, så Annette Holmberg-Jansson hinner delta flera gånger till i debatten. Vår syn har på ett förtjänstfullt sätt presenterats av Annette i samband med presskonferensen och av vice gruppordförande Tage Silander i remissdebatten, så den tveksamhet som Toivonen försöker hitta finns inte. Däremot kan man förundras av Toivonens egna tveksamhet över vem han egentligen själv är när han i talarstolen låtsas vara två olika personer och illustrerar det genom att ta av sig slipsen.

Stephan Toivonen har inte bemödat sig att fråga varför Anette Holmberg-Jansson är på resa. Inte heller verkar han bry sig när han i en replikväxling fått veta orsaken. Att åka på en resa, som sedan länge varit planerad, för att hämta hem sitt barn efter ett års frånvaro är högst prioriterat för vilken förälder som helst. En resa som har varit bokad långt före tidtabellen för reformen var bestämd och förankrad med de övriga regeringspartierna så snart tidpunkten för remissdebatten blev känd. Annette har aldrig annars varit frånvarande från plenum utom en gång på ett uppdrag för Ålands lagting. Däremot är det synnerligen olämpligt att Toivonen själv åker till Portugal regelbundet och inte finns tillgänglig för utskottsarbetet i Ålands lagting. Tänk om alla gjorde likadant. Inte bra!

Petri Carlsson (MSÅ)

Lagtingsledamot och ordförande i finans- och näringsutskottet

Även Moderaternas första vice ordförande Wille Valve svarar:

– Det är en sedan länge aviserad resa och hela regeringsblocket är medvetna om det.