DELA

Fel om förebyggande arbete vid ÅHS

Hannele Vaitilo skriver i en insändare 6.10.15 att det förebyggande arbetet inte utvecklats sedan ÅHS bildats vilket är feluppfattning. En av primärvårdens viktigaste uppgifter är att arbeta förebyggande och detta tänk försöker vi väva in i all vår verksamhet.

Bl a följande har gjorts:

-hälsofrämjande hembesök till alla som fyller 75 år.

-En grupp ”i Form” har bildats som just ägnar sig åt livsstilsfrågor. Den riktar sig såväl till allmänheten som till att ge personalen handlingsplaner i mötet med patienterna rörande kost och motion

-”Tobakskampen” som strävar till att minska rökanvändandet i hela samhället.

-hälsokontroller görs på hälsocentralerna för de som inte har företagshälsovård.

-tidig fosterscreening har införts

-vaccination mot livmoderhalscancer bland flickor infördes två år tidigare än övriga Finland och Åland nämndes till och med i riksdagsdebatten som föregångare.

-tack vare ett initiativ från primärvården och landskapsläkaren infördes allmän TBE-vaccinering på Åland.

-hela vaccinationsprogrammet är viktigt för förebyggande av sjukdomar.

-Klamydiatestning via nätet har införts

-Vålds-och depressionsscreeningar görs

-prickdagar genomförs årligen i samarbete med cancerföreningen för tidig upptäckt av hudcancer.

-ett frågeformulär ang missbruk används på våra mottagningar

-samarbete mellan barnrådgivningens hälsovårdare och daghemmen för att ge barn stöd i ett

tidigt skede.

-primärvårdens psykologer jobbar i stor utsträckning med förebyggande arbete.

-i år har man börjat kartlägga kraftresurser i familjen både på barn- och mödrarådgivningen.

Mycket har hänt men vår strävan är att ytterligare stärka det förebyggande arbetet..

Men hela samhället bör sträva mot ett förebyggande tankesätt såsom skolor, daghem, idrottsföreningar, socialvården, kulturinrättningar etc för att uppnå en bättre folkhälsa.

Birgitta Hermans

klinikchef