DELA

Fel och rätt om idrottsparken

Med anledning stadsstyrelsens beslut om idrottsparken:

– Att separera fotboll och friidrott mellan Idrottsparken och Ytternäs är rätt långsiktigt om man skall spela ligafotboll på Idrottsparken i framtiden.

– Att lämna kvar vissa friidrottsfaciliteter är FEL om man på sikt vill få till en riktig fotbollsarena.

– Att införa hybridgräs är fel då det huvudsakligen består att av naturgräs med en viss armering/inflätning av konstgräs som stöd för slitage. Problemet är att Åland finns på en breddgrad där klimatet gör att vårt naturgräs bara växer under en viss årstid. Beslutet innebär därför i praktiken ingen förlängning av säsong samtidigt som beslutet innebär att tidig vår kommer planen att vara i stort sett samma skick som tidigare. Skulle Idrottsparken vara försedd med värme i gräsmattan så skulle förutsättningarna för hybridgräs vara lite bättre men fortfarande inte optimala.Vill man ha en förlängd säsong med bra underlag året runt så skall man välja konstgräs. I debatten har framförts att konstgräs inte är hållbart då det innehåller gummikulor.

Pratar man om hållbarhet så är det tre saker som definieras. Det skall vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

– Konstgräs uppfyller med råge det ekonomiska då användning och uthyrning av en sådan plan är i princip kan ske året runt och dessutom förstärker den turistnäringen under lågsäsong.

– Även det sociala uppfylls med råge då ett större antal människor får möjlighet och träffas i samband med träning, match och turnering. En sån anläggning bidrar också till meningsfull sysselsättning åt många ungdomar och vuxna.

– Ur ett miljömässigt perspektiv så kan åtgärder vidtas så att för att minimera riskerna med gummikulorna. Dels går de att återanvända och dels kan man filtrera dagvattnet så att inte gummikulorna inte far ut med dagvattnet.

Men även med en plan av hybridgräs så kommer miljöbelastning i form av gödsel, klippning, luftning, och konstbevattning.

Sammanfattningsvis så kan man säga att stadsstyrelsens förslag förbättrar dagens situation i liten utsträckning, men frågan är om det är värt alla de miljoner man har för avsikt att avsätta i denna halvmesyr.

Jörgen Strand