DELA

Fel kalla Ålandskommittén för ”nyttiga idioter”

Mycket har redan sagts och skrivits om den s k Ålandskommittén. Fortfarande vill Benita Mattsson-Eklund bortse ifrån kommitténs långvariga ansträngningar att få de finska myndigheterna med sig. Hon envisas att kalla kommittén för myndigheternas springpojkar eller ”nyttiga idioter” i förra fredagens Ålandstidning.
Men om vi tillåter oss läsa litet på annat håll, bland texter från ojäviga skribenter, så har t ex historikern Göran Rystad, född 1925, professor vid Lunds universitet skrivit år 1980 i Åländsk Odling: ”Man hävdar, att ännu vid tiden för frihetskrigets slut, trots den svenska agitationen, opinionen på Åland ingalunda varit deciderat för separatismen. Tvärtom säges på flera håll ha funnits en stark misstro mot dessa strävanden.”
Han skriver också om Ålandskommitténs enträgna arbete med att övertyga en motsträvig regering: ”Även om motståndet på många håll i Finland ännu våren 1919 var kompakt när det gällde att acceptera en Ålandspolitik innebärande någon form av självstyrelse för ögruppen, började Ålandskommittén få stöd för sina synpunkter från inflytelserikt håll.”

Därför tycker jag fortfarande att det är fel att kalla Ålandkommitténs medlemmar för ”nyttiga idioter”. Som vi ser hade de det finska etablissemanget emot sig och kan alltså inte anses ha tjänat dess syften. Däremot lade de den första grunden till Ålands självstyrelse.
Det ligger i tiden att forska i dokumenten och revidera historien på många håll. Nyligen publicerades t ex en bok som avslöjar nya, häpnadsväckande avslöjanden angående Andra världskriget och Norden (inklusive Finland och Åland). Mera material väntas från ryska källor. Och det är faktiskt intressant! Så varför inte forska lite i vår egen historia.
Tiden 1918 – 1921 var förvisso en turbulent tid och jag har full förståelse för de ålänningar som var oroliga för framtiden och sökte en lösning i riktning Sverige. Men det gick som det gick och som en kommun, eller möjligen ett län i Sverige skulle vi nu sakna både självstyrelse, hembygdsrätt, jordanskaffningslag, frihet från militär mm. Därför har jag sagt att vi nu ändå kan vara rätt så nöjda med dagens situation.
Jag vill betona att jag bara talar för mig själv. Och jag är ingen historiker, bara en amatör med intresse för historiska fakta.
Jan Snellman