DELA

Fel kalkyler för kortrutten

När man granskar kalkylerna på landskapsregeringens hemsida kan man dels konstatera att det saknas förklaring till hur man räknat, dels att de verkar vara identiska med de kalkyler som presenterades i den första MKB:n för kortruttsprojektet. Redan då påpekade jag att man inte räknat med de omfattande kostnaderna för väg- och brounderhållet.

Beräkningarna är från början baserade på att man inte har någon kapitalkostnad! Landskapsregeringen har utgått från att man inte behöver låna till investeringarna. Nu inser man att det är lån som gäller. Med 40 års avskrivning och 2 procent ränta innebär det att varje lånad miljon kostar 36 600 euro per år. En upplåning på 40 miljoner kostar alltså 1,46 miljoner per år. Den kostnaden är uppenbarligen inte med. Den svenska konsulten, som gjort beräkningarna har räknat med att kostnadsläget på Åland är 10 procent lägre än i Sverige och Finland. Kan det stämma? Snarare blir det dyrare då mycket material måste fraktas hit.

LR räknar tydligen med att man först skall investera i västra Föglö innan man beställer en miljövänlig eldriven färja. Varför inte direkt beställa en elfärja, den kan lika bra gå in till Degerby som till Långön. 20 minuters körtid är ingen maxgräns för eldrift. Med en ny färja kan man göra en ekonomisk vinst lika väl som miljövinst, det gör man inte genom att bygga vägar och broar.

Överhuvudtaget innebär investeringar i nya färjor med modernaste teknik stora miljövinster liksom driftskostnadsvinster. Eftersom landskapsfärjorna är gamla och ändå snart måste ersättas är det mycket mer lönsamt att göra nyinvestering i färjor än att bygga nya vägar och färjfästen. Det är ingen miljövinst att låta alla fordon till Kökar och Sottunga köra själva över Föglö.

Många Föglöbor har tydligen fått uppfattningen att kortrutt skulle ge bättre förbindelser. Det är en missuppfattning. 10 minuter kortare till Svinö är knappast någon större vinst samtidigt som det blir mycket trängre på färjan när all trafik till Kökar och Sottunga skall konkurrera om platserna. Det är många som inte kommer med!

Jan Grönstrand